Începând cu prima zi lucrătoare a lunii septembrie, cadrele didactice pensionabile pot să-şi depună dosarul la Casa de Pensii

Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de pensionare până la finele anului şcolar 2018-2019 sunt programate să se adreseze cu cereri la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj. Situaţia specială a cadrelor didactice care îndeplinesc în timpul anului condiţiile de pensionare, dar care pot rămâne în sistem până la finele anului şcolar, concret până în 31 august, va face ca şi în acest an în prima zi lucătoare a lunii septembrie.

Instituţia informează că, potrivit legii  personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani.  Conform sursei citate,  potrivit reglementărilor legislative din sistemul de învăţământ preuniversitar anul şcolar începe la data de 1 septembrie anul curent şi se încheie la data de 31 august anul următor. Astfel, personalul didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar, se pensionează la data încheierii anului şcolar, respectiv la data de 31 august a anului curent. În situaţia în care, pentru anul şcolar următor, cadrului didactic titular din învăţământul preuniversitar nu i s-a mai aprobat menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, ulterior datei de 31 august a anului curent, respectiv cu începere de la data de 1 septembrie a anului curent, nu i se mai aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fiind îndreptăţit la obţinerea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă. Data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar 2018-2019 este 1 septembrie 2019. ”Întrucât ziua de 1 septembrie este zi nelucrătoare, în cazul acestor persoane dosarul de pensie pentru limită de vârstă se va depune pe data de 2 septembrie, iar drepturile de pensie se cuvin, se acordă şi se plătesc începând cu data de 1 septembrie. În cazul persoanelor aflate în situaţia menţionată, care depun dosarul de pensie începând cu data de 3 septembrie, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin, se acordă şi se plătesc de la data înregistrării cererii de acordare la casa teritorială de pensii”, au precizat reprezentanţii CJP Sălaj.

Alte articole

One Thought to “Începând cu prima zi lucrătoare a lunii septembrie, cadrele didactice pensionabile pot să-şi depună dosarul la Casa de Pensii”

  1. I.C.

    Ce se întîmplă la Casa de Pensii Sălaj? Din 1 mai am trecut de la pensia anticipată parțială la pensia pentru limită de vîrstă. Timp de 4 (PATRU) luni această casă de pensii nu mi-a plătit pensia pentru limită de vîrstă, ci tot pensia anticipată parțială. Poate în septembrie sau în ianuarie 2020 sau în noiembrie 2020? Cînd? În care an? Ce se întîmplă la Casa de Pensii Sălaj? Va trebui oare să mă adresez justiției ca să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și să-mi respecte drepturile?

Leave a Comment