În Sălaj, se caută părinţi pentru copiii nimănui

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj a demarat o acţiune de recrutare de asistenţi maternali. Aceştia urmează să devină părinţi de profesie, inclusiv pentru copiii cu dizabilităţi care în prezent sunt găzduiţi în centrele sociale pentru educaţiei incluzivă, din întreg judeţul.

După cum a explicat Violeta Milaş, directorul DGASPC Sălaj, grupul ţintă căruia i se adresează această campanie de recrutare de asistenţi maternali sunt persoane fizice, domiciliate în întreg judeţul care doresc să fie atestate ca asistenţi maternali profesionişti (AMP), în urma unei proceduri prevăzută  de legislaţia în domeniu: de evaluare, de pregătire, de pregătire profesională iniţială şi de atestare. “Trebuie să aibă capacitate şi să îşi dorească să îngrijească doi copi, din grupa de vârstă 0-18 ani, din care un copil cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani. Numărul de posturi scose la concurs este de 20”, a precizat directorul DGASPC Sălaj. Pe perioada plasamentului copilului, asistenţii maternali sunt angajaţi ai instituţiei precizate cu acte de muncă şi beneficiază de anumite drepturi: salariu de bază echivalent cu salariul asistentului social cu studii medii, spor de 15 la sută din salariul de bază pentru “încordare psihică” şi condiţii speciale de muncă, spor de 15 la sută pe toată durata în care au în plasament cel puţin doi copii. De asemenea, în cazul copilului cu dizabilităţi, asistentul maternal mai beneficiază de un spor de 25 la sută din salariul de bază pentru fiecare copil cu dizabilităţi.

Solicitanţii vor fi evaluaţi şi apoi pregătiţi

Persoanele care vor să devină asistenţi maternali trebuie să se adreseze la sediul DGASPC Sălaj unde vor depune o cerere de evaluare a capacităţii de a deveni AMP. Cererea va fi însoţită de: un curriculum vitae, cazierul judiciar, copiile ale actelor de stare civilă (certificate de naştere, certificat de căsătorie, buletin sau cartea de identitate) şi copii după actele de studii. Cererea va fi soluţionată în termen de maximum 90 de zile de la data înscrierii. Pentru a veni în întâmpinarea solicitanţilor de a îngriji un copil, Direcţia va organiza evaluări şi cursuri de pregătire. Potrivit reprezentanţilor DGASPC, pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: au capacitate deplină de exerciţiu; prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare şi au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului. De asemenea, nu pot fi asistenţi maternali profesionişti persoanele care au suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească, dar şi persoanele care suferă de boli cornice transmisibile. Astfel, după etapa de evaluare a solicitanţilor, pentru persoanele care au fost selectaţe, urmează etapa de pregătire în vederea atestării ca AMP.  Programul de pregătire este inclus într-un minimum de 60 de ore constând în sesiuni şi pregătiri  cu privire la: protecţia copilului şi drepturile acestuia, creşterea şi dezvoltarea copilului, rolul şi locul asistentului maternal în sistemul de servicii,  pregătirea specializată a asistentului maternal profesionist care primeşte în plasament un copil cu handicap, pregătire specializată pentru primirea în plasament a unui copil victimă a abuzului, a unui copil infectat cu HIV- SIDA, dar şi pentru alte cazuri. Absolvirea unuia sau a mai multe module specializate permite eliberarea atestatului de AMP, pentru a oferi servicii categoriilor de beneficiari în cadrul fiecărui modul de pregătire.

În prezent, în evidenţa DGASP Sălaj se află un număr de 88 de asistenţi maternali care au în îngrijire 137 de copii. De asemenea, tot în evidenţa instituţiei, în centrele de plasament aflate în subordinea Direcţiei, se află un număr de 340 de copii şi tineri, cu vârste cuprinse între 0 şi 25 de ani.

Alte articole

One Thought to “În Sălaj, se caută părinţi pentru copiii nimănui”

  1. Anonim

    Gazduiti in centrele scolare pentru educatie incluziva? Mai documenteaza-te!

Leave a Comment