În Sălaj, rata şomajului în uşoară creştere

Numărul șomerilor aflați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj este într-o ușoară creştere. Potrivit buletinului statistic lunar cu privire la evoluția pieței muncii, la finalul lunii iulie rata şomajului înregistrat în evidențele instituției a fost de 4,86 la sută, în creştere cu 0,01 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară, când rata șomajului a fost de 4,76 la sută. Tot la finalul lunii trecute numărul șomerilor înregistrați erau de 4.982 din care 2.217 de femei. Din totalul de aproape 5.000 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sălaj, 1.050 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3957 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.957 de șomeri provin din mediul rural și 1.025 sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri aflați în evidențele instituției, 1.228 de persoane, au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, fiind urmați de categoria de vârstă 30-39 de ani – 1.037, șomeri cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani – 863, șomeri cu vârsta de sub 25 de ani – 860, șomeri cu vârsta de peste 55 de ani – 748, respectiv șomeri cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani – 294. Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj – 40 la sută, urmată de cei cu studii gimnaziale 26 la sută, iar 11 la sută au absolvit învăţământul profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 19 la sută din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt în procent de 4 la sută. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.155 de persoane foarte greu ocupabile, 1.291 greu ocupabile, 314 mediu ocupabile, iar 222 sunt persoane ușor ocupabile. „Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Sălaj sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Sălaj la adresa www.salaj.anofm.ro”, au precizat reprezentanţii instituţiei.

Leave a Comment