În atenţia zălăuanilor care au în grijă copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate

Consiliul Local al Municipiului Zalău, prin Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, Biroul Autoritatea Tutelară şi Protecţia Copilului informează comunitatea locală cu privire la demersurile care prevăd luarea în evidenţă a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Potrivit HG nr. 691 din 19 august 2015, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară solicită, anual, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în următoarele situaţii: copii cu ambii părinţi plecaţi în străinatate; copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate; copii cu un singur părinte plecat în străinătate; copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi, mai mare de un an. Unitatea şcolară are obligaţia de a transmite lista nominală a copiilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1), în cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare. Lista va cuprinde numele şi prenumele copilului, numele şi prenumele părinţilor sau, după caz, ale părintelui şi adresa de domiciliu a acestuia. După primirea datelor, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, pe baza  criteriilor stabilite prin prezentul act normative, are obligaţia de a verifica, în urma vizitelor la domiciliul copilului, dacă părintele plecat în străinătate a notificat, conform legii, plecarea sa, precum şi desemnarea unei persoane eligibile pentru îngrijirea copilului şi, totodată, să identifice copiii care se află în situaţii de risc de separare de familie. În vederea evitării aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, părintele/părinţii copilului care a/au plecat la muncă în străinătate fără a desemna o persoană în vederea delegării autorităţii părinteşti, în temeiul obligaţiei de a anunţa autoritatea administraţiei publice locale şi de a menţine legătura cu părintele/părinţii plecaţi la muncă în străinătate, Primăria Zalău solicită celor care au copii în grijă, ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, să iniţieze demersuri în vederea reglementării situaţiei juridice a copilului/copiilor, respectiv contactarea părintelui/părinţilor pentru întocmirea dosarului la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău, în vederea delegării autorităţii părinteşti. Persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi plecaţi la muncă în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia. Conform datelor centralizate la nivelul municipiului Zalău, în 15 septembrie, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară avea în evidenţă un număr de 1.000 de copii aflaţi în situaţiile prevăzute de art. 2 alin (1)  HG nr. 691 din 19 august 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment