În atenția contribuabililor: Formularul 230 pentru redirecționarea până la 3,5% din impozitul anual datorat poate fi depus, începând din acest an, direct la ONG-uri

Prin OG nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse unele modificări și completări dispozițiilor prevăzute la art.123^1 din Codul fiscal privind acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.
Astfel, contribuabilii pot opta, începând din acest an, pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând pana la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230) la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei.
Entității nonprofit/unității de cult îi revine obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent, a unui formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.
Totodată, O.P.A.N.A.F. nr.80 din data de 25 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea O.P.A.N.A.F. nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, prevede și modificarea următoarelor formulare:
– “Notificarea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”
– “Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităţilor nonprofit/unităţilor de cult”.
M. S.

One Thought to “În atenția contribuabililor: Formularul 230 pentru redirecționarea până la 3,5% din impozitul anual datorat poate fi depus, începând din acest an, direct la ONG-uri”

  1. […] Prin OG nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse unele modificări și completări dispozițiilor prevăzute la art.123^1 din Codul fiscal privind acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Astfel, contribuabilii pot opta, începând din acest an, pentru depunerea cererii privind destinația sumei reprezentând pana la 3,5% din…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment