Fondul de garantare: Ce este şi cum funcţionează?

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) este un sistem care oferă protecţie depunerilor populaţiei sub forma depozitelor la instituţiile de credit din ţara noastră, în cazul în care acestea din urmă se vor afla în imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile faţă de clienţii lor. Mai exact, acest fond are misiunea să garanteze depozitele şi conturile de economii ale persoanelor ce au astfel de instrumente financiare deschise la oricare dintre instituţiile participante la Fond.

• Istoricul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare

Fondul de garantare: Ce este şi cum funcţionează?

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) a fost înfiinţat în 1996, fiind singura schemă de garantare a depozitelor din România.

Din toamna anului 2011 s-au lărgit atribuţiile FGDB, care poate interveni în aplicarea măsurilor de restructurare bancară în cazul în care Banca Naţională a României ar hotărî aplicarea acestora. Măsurile de restructurare bancară fac parte din preocupările de asigurare a stabilităţii financiare a sistemului bancar românesc şi din acordul României cu Fondul Monetar Internaţional.

De la înfiinţare, FGDB s-a implicat în rezolvarea situaţiilor generate de intrarea unor instituţii de credit în faliment. Fondul a făcut plata compensaţiilor pentru deponenţii următoarelor bănci, după intrarea acestora în stare de insolvenţă: Albina, Bankcoop, Banca Internaţională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Turco-Română, Banca Columna şi Nova Bank. La instituţiile de credit la care a fost numit şi lichidator, FGDB a reuşit recuperarea unor procente din activele băncilor ajunse în faliment.

Pe plan internaţional, FGDB este membru activ al celor două organizaţii profesionale existente în domeniul garantării depozitelor: Forumul European al Asigurătorilor de Depozite (European Forum of Deposit Insurers – EFDI) şi Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite (International Association of Deposit Insurers – IADI). De asemenea, FGDB dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu instituţiile similare din întreaga lume, promovând schimbul de experienţă pentru identificarea celor mai bune practici din domeniu.

• Cum funcţionează mecanismul de garantare

Plafonul de garantare reprezintă echivalentul în lei a 100.000 de euro/deponent/bancă. El este acelaşi pentru toate instituţiile de credit şi are acelaşi plafon în toate ţările Uniunii Europene. Aşadar, oricare ar fi banca pe care o alegeţi în România, depozitele dumneavoastră sunt acoperite în aceleaşi condiţii. Drept urmare, în cazul în care economiile dumneavoastră sunt depuse la o instituţie financiară care nu îşi mai poate onora plăţile, FGDB vă va despăgubi pentru suma depusă în limita a 100.000 de euro. Dacă economiile sunt depuse la mai multe bănci care nu îşi pot onora plăţile, veţi fi despăgubit în limita a 100.000 de euro pentru fiecare dintre acestea.

Valoarea compensaţiei include toate sumele depuse în bancă, inclusiv contul curent şi dobânda aferentă depozitului până în momentul în care acesta devine indisponibil.

• Cine participă la Fondul de Garantare?

Conform legii, toate băncile, persoane juridice române autorizate de Banca Naţională a României, sunt obligate să participe la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Depozitele deschise la aceste bănci sunt garantate de către FDGB. Şi depozitele făcute la băncile sucursale ale unor instituţii de credit din Uniunea Europeană prezente în România sunt garantate, de acest lucru însă nu se ocupă FGDB, ci schemele de garantare din ţările de origine.

Toate instituţiile de credit din România autorizate de către Banca Naţională a României trebuie să participe la acest Fond pentru a putea funcţiona pe teritoriul ţării noastre. În prezent, 28 de bănci sunt parte a fondului.

• Ce instrumente financiare sunt asigurate?

FGDB asigură toate depozitele deschise la instituţiile financiare participante la Fond. Astfel, peste 80% din depozitele la termen, conturile curente, cele de economii, conturile de card sau comune din România sunt garantate prin FGDB.

Există şi excepţii de la plata compensaţiilor, conform Legii 311/2015, cum sunt depozite ale asigurătorilor, ale fondurilor de pensii şi altele.

Participarea la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare este o cerinţă obligatorie pentru toate instituţiile de credit din România, autorizate de BNR, care doresc să primească depozite de la populaţie, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele instituţiilor respective din străinătate.

În România, FGDB este unica instituţie care are ca misiune garantarea depozitelor constituite la oricare dintre instituţiile de credit participante la Fondul de Garantare.

Fondul se obligă la plata unor compensaţii către deponenţi atunci când depozitele devin indisponibile, în limita plafonului de garantare stabilit prin lege.

În acelaşi timp, acest fond de garantare va prelua temporar şi funcţia de administrator special, acţionar şi lichidator al unei instituţii bancare aflată în dificultate.

Însă, funcţiile temporare vor fi preluate numai în momentul în care Banca Naţională a României decide implementarea măsurilor de stabilizare pentru banca respectivă.

• Garantarea depozitelor deschise la bănci străine

Depozitele care sunt depuse la sucursale din ţara noastră ale unor instituţii de credit ce au sediul social în alte state membre ale Uniunii Europene sunt garantate de către un fond de garantare din ţara de origine, conform unei scheme şi condiţiilor legislative impuse de către statul respectiv.

FGDB este cel care se va ocupa de dosarele şi de plata compensaţiilor, în cazul în care apar probleme, conform instrucţiunilor venite din partea fondului ţării în cauză.

• Produse asigurate prin acest fond de garantare

• Depozite la termen

• Conturi curente

• Conturi de economii

• Conturi de card

• Conturi comune

• Care este plafonul de garantare

Plafonul general de garantare este de 100.000 de euro.

Astfel, în cazul în care instituţia bancară se găseşte în situaţia în care nu mai poate înapoia banii către clienţi, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare va plăti o compensaţie de maximum 100.000 de euro/persoană/bancă. Sumele vor fi achitate în lei, printr-un transfer bancar, la cursul BNR din data la care datoriile respective nu mai pot fi înapoiate clienţilor.

Nivelul compensaţiei se calculează în felul următor: se adună toate sumele depozitelor garantate pe care o persoană le deţine la instituţia de credit în momentul în care aceasta intră în imposibilitate de plată, din care se scad toate datoriile exigibile pe care le înregistrează la aceeaşi dată, către banca respectivă.

Dacă o persoană are în contul unei bănci 125.000 de euro în momentul în care respectiva instituţie financiară dă faliment, Fondul îi va plăti înapoi doar 100.000 de euro, iar restul de 25.000 vor fi pierduţi.

Pe de altă parte, dacă o persoană are în conturile mai multor bănci un total de 400.000 de euro, dar per fiecare bancă nu depăşeşte echivalentul a 100.000 de euro, întregile sume îi vor fi garantate.

• Plafon suplimentar

Conform Legii 311/2015, Fondul de Garantare oferă şi un plafon suplimentar de 100.000 de euro.

Acesta se cumulează cu plafonul general, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma respectivă de bani a fost creditată în contul instituţiei bancare sau de la data la care depozitele pot fi transferate în mod legal către o altă bancă.

Plata sumelor suplimentare se realizează în aceleaşi condiţii expuse anterior.

Condiţiile de aplicare a plafonului suplimentar sunt ca deponentul să fi obţinut sumele ce depăşesc plafonul general din:

• Tranzacţii imobiliare ce se referă la imobile cu destinaţie locativă;

• În urma unui eveniment precum pensionarea, disponibilizarea din funcţie, din cauza unei invalidităţi sau a decesului deponentului;

• Încasarea anumitor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru condamnări pe nedrept sau a unor daune rezultate din infracţiuni;

• Cazuri în care a fost necesară intervenţia FGDB

De-a lungul istoriei, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a plătit compensaţii pentru şapte bănci româneşti: Albina, Bankcoop, Banca Internaţională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Turco-Română, Banca Columna şi Nova Bank.

Din cei 797.818 deponenţi ce se regăseau pe listele de plată a compensaţiilor, 470.353 nu au solicitat sumele cuvenite, echivalentul a 59% din total, cu toate că fondul de garantare a transmis comunicate şi a făcut anunţuri repetate prin intermediul mass-media şi a site-ului propriu cu privire la termenul limită pentru plata compensaţiilor.

Din totalul sumelor din conturile deponenţilor, cele nerevendicate se ridică la 6,4 milioane de lei, echivalentul a 1,2% din totalul compensaţiilor din listele de plată.

În jur de 94 % din depozitele nerevendicate de către clienţi aveau mai puţin de 10 lei.

• În cât timp se face plata

Fondul de Garantare se obligă să facă transferul către clienţi în cel mult şapte zile lucrătoare de la data în care depozitele au fost declarate indisponibile.

Dreptul deponenţilor de a-şi primi compensaţiile cuvenite pentru banii aflaţi în contul unei bănci intrate în faliment se prescrie în termen de cinci ani de la data la care Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a pus compensaţiile la dispoziţia clienţilor.

• Concluzie

Orice deponent are un plafon general de garantare de 100.000 de euro şi este eligibil pentru unul suplimentar pentru 12 luni de încă 100.000 de euro. Dacă o persoană are mai multe conturi deschise la aceeaşi bancă, trebuie ca suma totală a banilor să nu depăşească nivelul maxim de 100.000 de euro. Dacă persoana are mai multe conturi deschise la bănci diferite, fiecare dintre ele va fi garantat până la 100.000 de euro. Fondul de Garantare se obligă să facă transferul către clienţi în cel mult şapte zile lucrătoare de la data în care depozitele au fost declarate indisponibile.

Sursa: www.bursa.ro

Leave a Comment