Firmele pot cere amanarea platii darilor catre stat

Firmele pot cere amanarea platii darilor catre stat

Firmele care au datorii la stat pot cere la Fisc sa fie pasuite timp de jumatate de an de la plata obligatiilor restante. Dupa cum sustin reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Salaj, cererile de amanare ar putea fi formulate de societati, de la mijlocul acestei luni. Potrivit prevederilor OUG 92, publicata in Monitorul Oficial 457/01.07.2009, pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF se acorda inlesniri sub forma amanarii la plata. Amanarea la plata se poate solicita pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate pana in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, face cunoscut DGFP Salaj prin intermediul unui comunicat de presa. Amanarea se poate solicita de contribuabili prin depunerea unei cereri la organul fiscal teritorial in a carui raza teritoriala de competenta se afla si se solutioneaza, prin decizie, in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. In cererea inaintata la Finante, contribuabilii vor mentiona perioada pentru care solicita amanarea platilor, intr-un interval ce nu poate fi mai mare de sase luni, si care nu poate depasi totodata termenul de 20 decembrie.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata a datoriilor, firmele trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, si anume: sa nu fi inregistrat obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008; sa aiba depuse toate declaratiile fiscale; sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal; sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau raspunderea solidara potrivit Codului de Procedura fiscala.

In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata de catre organul fiscal, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii. Garantiile constituite sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor acoperi sumele amanate la plata, precum si majorarile de intarziere datorate pe perioada amanarii.

Procedura depunerii cererilor, a intocmirii docu-mentatiilor si a solutionarii acestora, se va stabili prin norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al minstrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei.

Alte articole

Leave a Comment