Finanţele sălăjene, mai blânde cu cei de bună-credinţă şi mai dure cu infractorii

La şedinţa de Colegiu Prefectural care a avut loc vineri la sediul Prefecturii Sălaj, directorul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, Maria Csuros, a prezentat raportul de activitate al acestei instituţii, cu datele cuprinse până la sfârşitul lunii seprembrie, anul curent. Situaţiile prezentate au cuprins un total de 22.104 contribuabili administraţi (la 30 septembrie 2015), din care persoane fizice erau 12.595 şi persoane juridice 9.509, dintre acestea 187 fiind contribuabili mijlocii. Pe raza judeţului Sălaj funcţionează un numar de 10 contribuabili care se află în administrarea DGAMC. La 30 septembrie 2015 aşadar, totalul veniturilor bugetare colectate de AJFP SĂLAJ, la cele patru bugete a însumat 517,50 milioane lei, gradul de realizare a programului de încasări fiind de 109,09 la sută.

    Ponderea totalului veniturilor colectate de instituţie o reprezintă veniturile bugetului de stat (52,12 la sută) şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat (31,51 la sută). Din datele prezentate rezultă faptul că în primele 9 luni ale anului 2015, încasările au înregistrat o creştere de aproape opt la sută (în sumă efectivă de 37,6 mil. lei) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în timp ce programul de încasări stabilit pentru primele 9 luni ale anului 2015 este, potrivit datelor prezentate, mai mare cu 16,25 milioane de lei, adică cu 3,55 la sută, în timp ce sumele declarate au crescut cu 23,24 milioane de lei, respectiv 4,68 la sută.

Prin Ordinul nr. 2202/2015 a fost aprobată procedura cu privire la anularea obligaţiilor fiscale ce fac Obiectul Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănatăte pentru anumite categorii de persoane fizice, la nivelul judeţului Sălaj au fost anulate până în prezent un numar de patru decizii de impunere în valoare de 3.246.711 lei.

Pierderi fiscale mai puţine cu 41 de milioane de lei

Inspecţia Fiscală din cadrul AJFP SǍLAJ a contribuit la colectarea veniturilor la bugetul general consolidat al statului atât prin acţiuni de control cât şi prin acţiuni de impulsionare a colectării veniturilor la bugetul de stat. Au fost efectuate un număr de 595 acţiuni din care la persoane juridice 347 si la persoane fizice 248. Din totalul acţiunilor de control (595), 253 au reprezentat inspecţii fiscale şi 342 controale inopinate şi încrucişate. Obligaţiile stabilite suplimentar sunt în cuantum de 125.535.600 de lei, din care TVA 93.282.399 de lei, impozit pe profit, venit şi micro 19.497.708 de lei, impozite asupra veniturilor salariale, impozit dividende şi alte impoziteîn sumă de 7.176.263 de lei, accize: 4.134.823 de lei, amenzi si confiscari 1.444.407 de lei. Ponderea obligaţiilor stabilite suplimentar o reprezintă TVA în proporţie de 74,31 la sută.

   De asemenea, în cazul a 50 de contribuabili s-a diminuat pierderea fiscală cu suma de 40.882.416 lei. În cazurile care necesită acest lucru, AJFP Sălaj colaborează la soluţionarea dosarelor cu organele de cercetare penală. Maria Csuros a spus că în perioada de raportare s-au constatat un număr de 41 cazuri pentru care s-au făcut sesizări penale fiind constatate elemente ce pot întruni condiţii de infracţiune. Valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 33.870.613 lei. Principalele mecanisme de fraudare constatate de AJFP Sălaj au fost: înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii de bunuri/servicii de la parteneri care nu recunosc tranzacţiile respective. Înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii/prestări servicii de la societăţi inactive sau tip „fantomă”.

     Alte mecanisme au fost achiziţiile neînregistrate în evidentele contabile şi care nu au putut fi ulterior justificate, livrările de bunuri interne mascate sub forma unor livrări intracomunitare de bunuri, în scopul neachitării taxei pe valoarea adaugată, venituri neînregistrate de contribuabil identificate din neconcordanţele rezultate din declaraţia D394, achiziţii intracomunitare neînregistrate de contribuabil identificate din neconcordanţele rezultate din declaratia D390, diminuarea taxei pe valoarea adaugată prin mecanismul înregistrării în mod repetat a unor facturi de avansuri neachitate de la parteneri afiliaţi,tranzacţii care nu au avut conţinut economic, inregistrarea de achiziţii de prestări de la parteneri care în urma verificărilor s-a constatat că erau în imposibilitatea fizică şi faptică de a efectua acele prestări.Cazurile frecvente ale sesizărilor penale cu prejudicii semnificative, sunt cele de constituire ale unor grupuri infracţionale în scopul fraudării TVA şi impozitului pe profit.

   De regulă, societăţi tip “fantomă” atrag în grupul infracţional operatori economici cu activitate economică reală şi comportament fiscal adecvat. Se derulează o serie de tranzacţii în lanţ în grupul constituit în scopul sustragerii de la plata a obligaţiilor fiscale”, a spus directorul AJFP.

Fiscul ar putea salva fotbalul judeţean

    La aceste acţiuni de inspecţie fiscală, organul fiscal se confruntă, conform spuselor directorului acestei insituţii, cu o serie de dificulatăţi în sensul că, pe lângă controalele încrucişate efectuate care necesită fond de timp, se primesc o serie de informaţii de la organe de cercetare şi urmărire penală (DNA, DIICOT, Parchet, Poliţie, Antifraudă). În aceste cazuri, AIF derulează procedura suspendării conform Ordinului 467/2013,ceea ce conduce la o durată mare a inspecţiilor fiscale.

   Directorul Maria Csuros a vorbit şi despre amnistia ce va opera în cazul persoanelor fizice, în sensul că cei bun-platnici, vor putea depune o cerere prin care să fie scutiţi de fisc la plata penalităţilor şi a mai mult de jumătate din dobânzile ce provin din aceste penalităţi. În privinţa marilor scutiţi, între care şi echipa de fotbal zălăuan, Maria Csuros a spus că deşi altora le-a fost acordată deja această amnistie, fotbalul sălăjean se află încă pe „ masa” fiscului, discutându-se în aceste zile posibilitatea ca şi această “ramură” să poată fi iertată de datorii, precum şi condiţiile care ar putea face posibilă această facilitate pentru fotbalul judeţean.

Leave a Comment