Despre ajutoarele umanitare

Alexandru Tamba

În contextul razboiului din Ucraina, Guvernul României a emis OUG 20 din 08.03.2022, privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 2 februarie 2022. Ordonanța conține mai multe modificări și completări, dar eu aș dori doar să subliniez în ce măsură sunt deductibile respectivele ajutoare la calculul rezultatului fiscal al societăților care sprijină material, în bani sau bunuri și servicii.
Astfel, la art. IX și X se reglementează sprijinul în bani, iar la art. XIII și XIV, cel în bunuri și servicii. Conform art. IX și X, sprijinul în bani acordat refugiaților se deduce la calculul impozitului pe profit, se scade din baza impozabilă pentru microîntreprinderi, iar persoanele autorizate care conduc contabilitate în sistem real, vor deduce donațiile respective din baza impozabilă. Dar aceste donații se fac controlat, și anume donațiile respective se virează într-un cont la Trezorerie, pe seama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
Conform art XIII și XIV, se aplică următoarele reguli fiscale, după caz:
a) pentru plătitorii de impozit pe profit:
1. deducere limitată la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi le deduc în limita cotei de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii;
2. nededucere la calculul rezultatului fiscal; contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi scad valoarea însumată a acestora din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la art. 25 alin. (4) lit. i) din acelaşi act normativ;
b) pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aceste cheltuieli se însumează cu cele prevăzute la art. 56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi valoarea însumată a acestora se scade din impozitul datorat, în limita prevăzută la art. 56 alin. (11) din acelaşi act normativ.” (OUG20/2022)
Însă și în acest caz, donațiile se fac controlat, respectiv la solicitarea Departamentului pentru Situații de urgență din cadrul M.A.I, care le va distribui direct sau prin intermediul unor ONG.

2 Thoughts to “Despre ajutoarele umanitare”

  1. Anonim

    Mulți sunt galantoni pe banii românilor, prețurile au explodat iar salariile au scăzut !

    1. Anonim

      Salariile nu au scăzut doar ca sau mărit preturile mult dar mult comparativ cu creșterea salariului

Leave a Comment