Declaratia de venit poate fi depusa si on-line

Declaratia de venit poate fi depusa si on-lineDeclaratia privind veniturile realizate pentru anul 2008 (formularul 200) poate fi depusa in acest an si on-line, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, informeaza Directia Generala a Finantelor Publice Salaj. Astfel, persoanele fizice pot opta pentru depunerea declaratiei amintite prin una din urmatoarele metode existente: on-line, comunicare prin posta, (prin scrisoare cu confirmare de primire) sau direct la registratura organului fiscal competent. Pentru depunerea on-line a Declaratiei privind veniturile realizate, persoanele fizice trebuie sa detina certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile legii privind semnatura electronica si sa se inregistreze ca utilizatori ai serviciului Depunere declaratii on-line, prin transmiterea, in format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (http://www.anaf.ro). Documentul de confirmare va fi semnat digital de catre solicitant si confirmat, prin semnatura electronica a autoritatii de certificare, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line.

Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line, existent pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se transmite persoanei solicitante, prin posta electronica, la adresa mentionata in documentul de confirmare. Completarea si transmiterea declaratiilor fiscale se efectueaza in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line, utilizandu-se formularele de declaratii fiscale existente pe site. Pentru depunerea Declaratiei privind veniturile realizate, persoana fizica va efectua urmatoarele operatiuni: conectarea utilizatorului la site-ul de Internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (http://www.anaf.ro) si completarea si transmiterea declaratiei (obtinerea formularului 200 se realizeaza, accesand optiunea

Alte articole

Leave a Comment