Cum arată lupta directorului DSVSA cu virusul PPA – episodul II

Urmare a “Notei informative” trimisă colegiului director al DSVSA SĂLAJ, așa cum reiese din precedentul articol, directorul excutiv al DSVSA SĂLAJ, cu o tenacitate debordantă, solicită subsemnatului precum și directorului executiv adjunct ȋntocmirea unui „raport tehnic, vizat de directorul executiv adjunct,cu privire la planul de acțiuni efectuat față de toate măsurile și dispozițiile primite…….privind cazurile de PPA la 2 mistreți din fondurile de vȃnătoare 31 Lapiș și 30 Carastelec.” De asemenea, solicită precizarea ”dacă, ȋn urma exercitării atribuțiilor specifice, ați luat cunoștință de săvȃrșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor și, după caz, v-ați ȋndeplinit obligația legală de a sesiza de ȋndată organul de urmărire penală… .” Toate acestea reies din adresa 5248/16.03.2022.

Ca urmare a acestei adrese ȋn nota informativă trimisă directorului executiv, ȋnregistrată la DSVSA SĂLAJ sub nr. 5426/18.03.2022, ȋi răspund punctual următoarele:

 • faptul că am fost numit pe post ȋn 02.03.2022, ȋncepȃndu-mi activitatea ȋn 03.02.2022 ȋn timp ce constatarea și luarea măsurilor a fost făcută de GM ȋn 04.02.2022 conform ordinului de deplasare nr. 2357;
 • faptul că toate măsurile și dispozițiile date au fost ȋndeplinite cu excepția celor care exced sferei mele de competență, adică reanalizarea sancțiunii contravenționale;
 • faptul că prin procesul verbal de constatare 63/08.02.2022 echipa dr. B.L., dr. Lapoș Nicolae, dr. H.A. și dr. G.M. constată că nu mai există carcasele pozitive, acestea fiind distribuite consumului uman și măsurile au fost luate ȋn consecință;
 • faptul că prin procesul verbal de constatare 97/21.02.2022 am constatat, din nou faptul că 2 carcase de mistreți au fost date ȋn consum uman fără documente de distribuție pentru a putea face trasabilitatea și că nu au mai existat carcase/carne care să mai fie retrase/confiscate/ecarisate/denaturate conform prevederilor legale;
 • cronologia evenimentelor care reiese din actele ȋntocmite:
 • 01.2022 partidă de vȃnătoare ,
 • 01.2022 partidă de vȃnătoare,
 • 01.2022 partidă de vȃnătoare,
 • 01.2022 ȋnaintarea unui nr. de 9 probe către LSVSA (predate de F.I. la B.A. )
 • 01.2022- comunicare rezultat probe prin telefon pus pe speaker, conform protocolului nr.876/14.01.2022, de către S.C. la  L.M. ȋn prezența lui F.I., director tehnic la as. vȃnătorilor;
 • 01.2022- distribuirea carcaselor de către F.I. către S.V. si P.M., fără borderou sau alte acte, deoarece ȋn urma convorbirii sus-menționate a rezultat că probele erau negative;
 • 02.2022 -înaintarea probelor către LSVSA Cluj ȋn vederea expertizării ;
 • 02.2022 -notificare de alertă pentru PPA pt. două probe POZITIVE;
 • 02.2022- procesul verbal de contravenție;
 • 02.2022 – procesul verbal de constatare dr. BL, dr. Lapoș Nicolae, dr. H.A. si dr. G.M.
 • 02.2022 – confirmarea probelor POZITIVE de către Laboratorul București ;
 • 02.2022 – Proces-verbal de constatare dr. Lapoș Nicolae medic veterinar oficial la CSVSAO 2 – Șimleu Silvaniei;
 • faptul că formularea unei plȃngeri penale nu intră ȋn atribuțiile mele de serviciu, motiv pentru care am adus la cunoștința conducerii DSVSA, așa cum reiese din nota informativă din precedentul articol precum și prin notele de constatare ȋntocmite, toate elementele culpabile;
 • faptul că directorul executiv a declanșat o anchetă ȋn acest caz și că are toate datele pentru a lua „toate măsurile ȋmpotriva persoanelor vinovate de ȋncălcarea prevederilor legale” așa cum am solicitat ȋn procesul verbal de constatare 97/21.02.2022

Iată eficiența managerială…. e mai mult decȃt eficiență managerială.

Dacă evenimentul de mai sus ar fi unul singular, ar fi o „problemă neȋnsemnată”, dar mai există unul, să-i spunem asemănător, dacă nu aproape identic, la un alt fond de vȃnătoare, și există un exemplu diferit de intervenție, la un alt fond de vȃnătoare. Oare la care fond de vȃnătoare s-a procedat diferit? Vă las să ghiciți! Despre toate acestea voi vorbi ȋn Episodul III.

 

Șimleu Silvaniei

la data de 09.06.2022  

Dr. LAPOȘ N. NICOLAE

Consiler superior la CSVSAO ȘIMLEU SILVANIEI

3 Thoughts to “Cum arată lupta directorului DSVSA cu virusul PPA – episodul II”

 1. […] Urmare a “Notei informative” trimisă colegiului director al DSVSA SĂLAJ, așa cum reiese din precedentul articol, directorul excutiv al DSVSA SĂLAJ, cu o tenacitate debordantă, solicită subsemnatului precum și directorului executiv adjunct ȋntocmirea unui „raport tehnic, vizat de directorul executiv adjunct,cu privire la planul de acțiuni efectuat față de toate măsurile și dispozițiile primite…….privind cazurile de PPA la 2 mistreți din fondurile de vȃnătoare 31 Lapiș și 30 Carastelec.” De asemenea, solicită precizarea ”dacă, ȋn urma exercitării atribuțiilor specifice, ați luat cunoștință de săvȃrșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor… Citeste mai mult […]

 2. Penibil

  De ce nu vă luați o cameră, să vă f…ți acolo, nu în ziar?

 3. Nicolae Lapos

  Surpriză de proporții, înălțimea sa,semețul întâi vânător al județului nostru,și chiar al vecinilor,noștrii nu au sprijinit demersurile disperate ale mai sus menționatului deținător al fondului de vânătoare Cliț,de al ajuta să nu comită ilegalitatea grosolană de a vâna mistreții la goană,fapt interzis de reglementările în vigoare.
  Concluzia este că semețul întâi vânător al județului nu prea le are cu reglementările în vigoare,acestea fiind fudulie iar încălcarea legii fiind temelie @!!

Leave a Comment