Crește valoarea ajutorului de deces

Cuantumul ajutorului de deces va crește începând cu 1 ianuarie 2022. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, ajutorul va crește cu 715 lei, de la 5.380 de lei la 6.095 de lei . În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul crește cu 358 de lei, de la 2690 de lei la 3.048 de lei. Conform sursei citate în anul 2022, indicele de corecție prevăzut la articolul 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se menține la 1,41.

Dosarul – acte necesare

Ajutorul se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces în original şi copie, act de identitate al solicitantului în original şi copie, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul în original şi copie, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces în original şi copie, act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – în original, adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii în original. La toate acestea trebuie prezentată şi dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, care se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

 Foto cu caracter informativ

Leave a Comment