Coșurile de fum și afumătoriile din gospodării: reguli de bază care ne feresc de nenorociri

Sezonul rece și-a intrat pe deplin în drepturi, lemnele ard în sobe ori centrale pentru încălzirea locuințelor, astfel încât, pentru asigurarea securităţii la incendiu, ISU Sălaj recomandă, pe lângă prudență și atenție deosebită în orice activitate care implică lucrul cu focul ori materiale inflamabile, respectarea următoarelor reguli: coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee, prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii, la străpungerea planşeelor combustibile, elementele de lemn ale planşeelor trebuie sa fie distanţate la cel puţin 24 centimetri de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile), când coşurile sunt lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între perete şi coş un spaţiu de cel puţin zece centimetri, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc, la traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor trebuie să fie la cel puţin zece centimetri distanţă de elementele din lemn, în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri, în podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile, gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă), coşurile amplasate până la distanţa de 150 centimetri de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 de centrimetri pentru învelitori incombustibile şi cu 100 centimetri pentru învelitori combustibile, se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid, în spaţiile cu pericol de incendiu şi explozie, nu se folosesc burlane din tablă pentru evacuarea fumului, se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile, asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată.
De asemenea, potrivit sursei citate, este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare, precum şi folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.
“Folosirea sobelor şi a altor mijloace de încalzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate şi neexecutarea verificării, reparării, şi curăţării periodice cel puţin o dată pe an a coşurilor pentru evacuarea fumului precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei”, au subliniat reprezentanţii ISU Sălaj.

Leave a Comment