Contribuabilii care au renunţat la calitatea de plătitor de TVA au şi obligaţii

Contribuabilii care au renunţat la calitatea de plătitor de TVA au şi obligaţii

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj aduce la cunoştinţa contribuabililor – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care în cursul anului 2010 nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro calculat la cursul de schimb de la data aderării României la UE, 3,3817 lei/euro (119.000 lei) şi care au solicitat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA – că, până la 25 februarie 2011, inclusiv, trebuie să întocmească şi să depună la unitatea fiscală competentă Decontul de TVA prevăzut la art. 156 indice 2 din Codul Fiscal pentru luna ianuarie 2011.

În acest ultim decont de TVA care trebuie depus, persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, pentru bunurile mobile aflate în stoc, serviciile neutilizate şi bunurile imobile, la data de 31 ianuarie 2011.

DGFP Sălaj mai face cunoscut că anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă, respectiv din 1 februarie 2011, potrivit OUG 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Leave a Comment