Continuă angajările la stat: mai multe posturi – scoase la concurs

Angajările în instituțiile publice din județ continuă în această perioadă. Direcţia de Asistenţă Socială Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic pentru care solicită: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specializarea medicină; aviz anual privind exercitarea profesiei de medic, eliberat de Colegiul Medicilor din România şi certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România. De asemenea, Ministerul Muncii și Protecției Sociale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 18 posturi la nivel naţional de experți județeni servicii sociale – asistenți sociali cu fracțiune de normă, de 2 ore/zi inclusiv în Sălaj. Condițiile obligatorii de participare la concurs sunt: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale; aviz de exercitare a profesiei de asistent social şi vechime de minimum cinci ani în specialitatea studiilor. Ofertele de muncă în sistemul public continuă cu două posturi de muncitori necalificaţi la Serviciul de Administrare a Domeniului Public; cu câte un post de referent casier, îngrijitor şi inspector de specialitate în cadrul Primăriei municipiului Zalău, dar şi cu un post de administrator financiar la Școala Gimnazială nr. 1. Persoanele interesate pot obține informații cu privire la condițiile pentru concurs la sediile instituțiilor organizatoare sau pe portalul http://posturi.gov.ro/– Sălaj.

Leave a Comment