Conditii pentru tinerii beneficiari ai pensiei de urmas

Conditii pentru tinerii beneficiari ai pensiei de urmas

Tinerii care beneficiaza de pensii de urmas pot depune adeverintele care sa le ateste continuarea studiilor incepand cu data de 15 septembrie, la sediul Casei Judetene de Pensii (CJP) Salaj. Potrivit legii, pensia de urmas se acorda copiilor pana la varsta de 16 ani sau, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani. Dupa implinirea varstei de 16 ani, copiii beneficiari de pensie de urmas trebuie sa faca dovada continuarii studiilor.

Astfel, la inceputul fiecarui an scolar, respectiv universitar, acestia trebuie sa aduca adeverinte intocmite de unitatile de invatamant acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Invatamantului. Adeverinta la care se anexeaza cererea de solicitare a drepturilor si cuponul de pensie trebuie sa cuprinda obligatoriu denumirea institutiei, numele si prenumele beneficiarului, codul numeric personal, tipul de invatamant si anul de studiu 2009-2010. Potrivit directorului CJP Salaj, Filonas Chis, elevii pot depune adeverintele in perioada 15 septembrie – 6 octombrie, iar studentii intre 1 si 6 octombrie. Mentionam ca acordarea pensiei de urmas in aceste situatii nu este conditionata de nivelul formei de invatamant frecventate, de tipul sau de modul de organizare a acesteia, de numarul formelor de invatamant frecventate sau de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea, ne-a prezentat Filonas Chis. Adeverintele eliberate de institutiile de invatamant trebuie datate dupa inceperea anului scolar, respectiv universitar, adica dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa 1 octombrie pentru studenti. Beneficiarii pensiilor de urmas aflati in situatiile mai sus mentionate vor depune pe langa adeverinta, cupon de pensie si o declaratie pe proprie raspundere, ca nu realizeaza venituri brute lunare mai mari de un sfert din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale, cu exceptia copiilor orfani de ambii parinti. Depunerea acestor documente se face la ghiseul nr.4 Pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in zilele de luni, miercuri, joi si vineri, intre orele 8-16.

In cazul in care elevii sau studentii nu prezinta adeverintele in aceste perioade, pensia de urmas pe luna octombrie va fi retinuta. Suma cuvenita va fi deblocata si predata in momentul in care tinerii vor depune adeverintele. Acestea trebuie depuse la CJP Salaj impreuna cu un cupon de pensie sau o copie dupa decizia de pensionare si o copie dupa cartea de identitate a copilului urmas. Elevii sau studentii care repeta anul scolar trebuie sa precizeze in adeverinte si cauza repetarii anului scolar. Si elevii sau studentii care invata in strainatate pot beneficia de pensie de urmas. Pe langa adeverinta eliberata de institutia de invatamant acreditata pe care o urmeaza in strainatate, acestia trebuie sa aduca si o traducere legalizata a adeverintei.

One Thought to “Conditii pentru tinerii beneficiari ai pensiei de urmas”

  1. anonim

    daca un elev a fost nevoit sa repete anul scolar din cauza absentelor facute in anul precedent mai poate beneficia de pensie de urmas daca continuie studiile?

Leave a Comment