COMUNICAT DE PRESĂ: REZERVIST VOLUNTAR ÎN ARMATA ROMÂNIEI

Până la data de 30 iulie 2021, Ministerul Apărării Naționale organizează, o nouă campanie de recrutare pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, în Armata României, pentru locurile disponibile de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați.
Cetăţenii interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României, trebuie să contacteze Centrului Militar Județean Sălaj, Str. Lt.col Pretorian, nr. 30, Zalău sau la telefon 0745511616, în vederea obţinerii tuturor informaţiilor necesare.
Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.
La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:
– actul de identitate, în original şi în copie;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.
Vă reamintim că în acest an au intrat în vigoare o serie de măsuri, dintre care cele mai semnificative sunt:
– creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;
– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;
– crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.
Text: Lt.col. Costea Răzvan

Leave a Comment