Codul de procedură civilă poate bloca instanţele judecătoreşti sălăjene

Federaţia Naţională Sindicală (FNS) Projust consideră că activitatea instanţelor judecătoreşti riscă să se blocheze, acestea nefiind pregătite din punct de vedere tehnic, administrativ şi logistic pentru a asigura implementarea prevederilor noului cod de procedură civilă, intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013.
Potrivit unui comunicat de presă remis de FNS Projust, lipsa unei politici transparente în aplicarea noului Cod de procedură civilă, neimplicarea Ministerului Justiţiei şi a Consiliului Superior al Magistraturii în pregătirea sistemului, toate acestea pot conduce la blocarea activităţii instanţelor judecătoreşti sau, în cel mai „fericit” caz, la nerespectarea termenelor de soluţionare a cauzelor, ceea ce va genera un nou val de nemulţumiri vis-a-vis de justiţia română.
Membrii sindicali au făcut publice unele dintre problemele cu care personalul de specialitate şi conex din justiţie s-ar putea confrunta din cauza lipsei totale de pregătire a sistemului judiciar. Una dintre acestea se referă la stabilirea în sarcina personalului auxiliar de specialitate a unor noi atribuţii reglementate prin Noul Cod de procedură civilă, concomitent cu îndeplinirea atribuţiilor din prezent, fără a se suplimenta, efectiv, până la această dată, numărul de posturi de personal auxiliar şi conex din instanţele judecătoreşti. „Precizăm că niciodată nu s-a făcut o normare a muncii personalului auxiliar de specialitate, autorităţile încercând astfel să ascundă adevăratele realităţi din sistem”, se arată în informaţia de presă.
Lipsa pregătirii profesionale organizate în privinţa aplicării noilor coduri este o altă mare problemă existentă în instanţele judecătoreşti. „Cu mici excepţii, personalul auxiliar de specialitate este total nepregătit în aplicarea noilor dispoziţii procedurale, însă nu din vina sau neimplicarea sa, ci din cauza dezinteresului manifestat de către cei care ar trebui să asigure şi să implementeze, potrivit legii, pregătirea profesională continuă, respectiv şcoala naţională de grefieri. Astfel, acestei categorii profesionale îi este cerut să aplice o legislaţie fără ca acesteia să i se fi pus la dispoziţie conţinutul acesteia”, se precizează în comunicat.
Sindicaliştii susţin că instanţele nu dispus de suficiente echipamente IT, că şi cele existente sunt neperformante şi neactualizate raportat la noile cerinţe impuse de noile prevederi legislative. De asemenea, aceştia sunt de părere că nu există o bună organizare a instanţelor şi personalului în vederea desfăşurării activităţii. FNS Projust a mai punctat lipsa intruirii factorilor poştali cu privire la noile modalităţi privind comunicarea actelor procedurale ale instanţelor, prevăzute în actul recent intrat în vigoare.
În cauză, sindicaliştii fac apel către factorii responsabili şi decizionali – Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parlamentul României – să identifice, în consultare cu partenerii sociali, şi să aplice măsurile necesar a fi luate de urgenţă pentru ca implementarea noilor dispoziţii să constituie un factor de progres şi o îmbunătăţire a calităţii actului de justiţie şi nu o cauză generatoare de blocaje în activitatea instanţelor de judecată.

Alte articole

Leave a Comment