Clădiri din patrimoniul judeţului, în curs de restaurare

Clădiri din patrimoniul judeţului, în curs de restaurare

Consiliul Judeţean Sălaj implementează, la această dată, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din ultimii ani, care vizează refacerea a trei clădiri din Zalău, aflate în patrimoniul judeţului. Este vorba de lucrarea Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj-clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima”.

Peste 25 de milioane de lei pentru reabilitare şi modernizare

Proiectul a fost lansat de CJ Sălaj în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional de Dezvoltare, la nivelul Regiunii de Nord-Vest, axa DMI 5.1, iar contractul de finanţare a fost semnat în 16 decembrie 2009.

Suma prevăzută pentru aceste investiţii este de 25,424 de milioane de lei, din care 20,054 de milioane de lei reprezintă costuri eligibile, 1,598 de milioane de lei constituie valoare neeligibilă, 3,772 de milioane de lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată. Asistenţa financiară solicitată pentru investiţiile de patrimoniu de la Zalău se ridică la valoarea de 17,74 de milioane de lei, iar cofinanţarea la 7,684 de milioane de lei. Fondurile europene alocate prin proiect servesc la restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

Promovare istorică şi culturală a Sălajului

Suprafaţa totală, prevăzută prin proiect a fi restaurată este de 9.963 de metri pătraţi, din care: la Muzeul Judeţean de Istorie Zalău-1.862 metri pătraţi, la Galeriile de Artă Ioan Sima – 2.742 de metri pătraţi şi la Centrul Militar Judeţean – 5.359 de metri pătraţi.

Cea mai spectaculoasă transformare va surveni la Centrul Militar Judeţean deoarece acesta va fi transformat în Centru de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj, va oferi spaţiu pentru expoziţii sau conferinţe, dar şi pentru patru săli de expoziţie sau conferinţe pentru instituţiile de cultură ale judeţului.

Se estimează că acest proiect va duce la creşterea numărului de vizitatori şi turişti cu un procent de aproximativ 6 la sută, a gradului de atractivitate a Municipiului Zalău ca urmare a punerii în valoare a acestor clădiri şi va spori capacitatea Consiliului Judetean Sălaj de valorificare şi promovare a patrimoniului istoric şi cultural al judeţului.

Cele trei clădiri, în şantier

După ce au fost încheiate procedurile de achiziţie publică pentru: serviciile de audit, serviciile de supraveghere a execuţiei de lucrări, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor, în urmă cu un an s-a dat Ordinul de începere a lucrărilor. De atunci s-a realizat 43 la sută din totalul lucrărilor prevăzute la Centrul Militar Judeţean, 23 la sută la Muzeul Judeţean de Istorie şi 63 la sută la Galeriile de Artă Ioan Sima. Potrivit datelor postate pe site-ul instituţiei, din punct de vedere financiar s-au solicitat şi obţinut cele două tranşe de prefinanţare în cuantum de 30 la sută din valoarea eligibilă a proiectului şi până în prezent s-au depus cinci cereri de rambursare, fiind plătite toate cele cinci.

Alte articole

Leave a Comment