Cei mai mulți șomeri – din mediul rural, cu studii gimnaziale și școli profesionale

Peste 5000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se aflau în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj la finalul lunii aprilie. Rata șomajului în județ la finalul lunii trecute a fost 4,91 la sută, în scădere cu 0,25 puncte procentuale comparativ cu luna martie când aceasta a fost de 5,16 la sută. Din totalul celor peste 5029 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sălaj, ca și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 1314 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3715 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4009 șomeri provin din mediul rural și 1020 sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri aflați în evidențele instituției, 1312 de persoane, au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, fiind urmați de categoria de vârstă 30-39 de ani – 1099, șomeri cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani – 863, șomeri cu vârsta de peste 55 de ani – 742 de persoane, șomeri cu vârsta de sub 25 de ani – 702 persaone, respectiv șomeri cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani – 311 de persoane. Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj – 40 la sută. De asemenea, șomerii cu studii gimnaziale reprezintă – 27 la sută, iar 13 la sută au absolvit învăţământ profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 16 la sută din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4 la sută. “Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3442 de persoane foarte greu ocupabile, 1229 greu ocupabile, 293 mediu ocupabile, iar 65 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, au precizat reprezentanții AJOFM Sălaj.

Leave a Comment