Casa de Pensii Sălaj: noutăți legislative în sistemul unitar de pensii publice

Urmare intrării în vigoare, începând din data de 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în ceea ce privește contractele de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Casa de Pensii Sălaj aduce o serie de precizări cu privire la noutățile cuprinse în actele normative în domeniul pensiilor publice.

Începând din 1 ianuarie 2018, contractul de asigurare socială se poate încheia de către orice persoană în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și Casa Județeană de Pensii Sălaj. Contractual de asigurare socială produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Sălaj. În cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive, contractual de asigurare socială se reziliază din inițiativa Casei Județene de Pensii Sălaj. Asigurații au obligația să plătească contribuții de asigurări sociale și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 (pensie, ajutor de deces, bilet de tratament).

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35 la sută din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Nu mai este reglementat plafon maxim al venitului lunar asigurat. Contribuția  de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care exitsă obligația plății contribuției de asigurări sociale, respective 25 la sută.

Ca urmare a intrării în vigoare, în data de 6 ianuarie 2018, a Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, persoanele aflate în evidențele Casei Județene de Pensii Sălaj în 31 decembrie 2017 se află în situația de a avea valori diferite ale câștigului salarial mediu brut pentru luna ianuarie 2018, în funcție de aplicarea prevederilor bugetare astfel: 1 ianuarie  – 5 ianuarie 2018 – 1.096 lei; începând cu data de 6 ianuarie 2018 – 1.457 lei Astfel, până în data de 5 ianuarie a.c., câștigul salarial mediu brut a fost de 3.131 lei, nivelul minim al venitului lunar asigurat a fost de 1.096 lei și o contribuție aferentă de 288 lei, iar nivelul maxim de 15.655 lei și o contribuție aferentă de 4.117 lei.

Pentru perioada 06 ianuarie – 31 decembrie a.c., câștigul salarial mediu brut este de 4.162 lei, nivelul minim al venitului lunar asigurat este 1.457  lei și o contribuție aferentă de 364 lei. Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, plata se poate face în numerar la casieria Casei Județene de Pensii Sălaj sau în cont bancar RO 69TREZ56122210304XXXXX deschis la Trezoreria SĂLAJ.

Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a Casei Județene de Pensii Sălaj, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Referitor la contractele de asigurare socială încheiate ulterior datei de 1 ianuarie 2018 în baza Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii:

În materia contractului de asigurare socială Legea nr. 263/2010 constituie norma generală, Legea nr. 186/2016 constituie o normă specială în raport cu Legea nr. 263/2010, conținând norme derogatorii de la norma generală. Legea nr. 186/2016 reglementează regimul juridic al contractului de asigurare încheiat în baza acestei legi, sub toate aspectele, inclusiv în ceea ce privește riscul asigurat. În aceste condiții, limitarea riscului asigurat la acordarea doar a pensiei pentru limită de vârstă ar putea fi reglementată doar prin modificarea Legii nr. 186/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 În consecință, dispozițiile OUG nr. 103/2017 nu se aplică în cazul contractelor de asigurare socială încheiate, în baza Legii nr. 186/2016 cu modificările și completările ulterioare, începând din data de 1 ianuarie 2018. datele ne-au fost puse la dispoziție de Biroul de Relații cu presa din cadrul Casei Județene de Pensii Sălaj.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment