Atenție la cumpărăturile pentru masa de Paște!

În scopul prevenirii apariției cazurilor de toxiinfecții alimentare, în perioada Sărbătorilor Pascale când în mod tradiţional sunt achiziţionate, preparate şi consumate o gamă diversificată de alimente, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj, desfășoară controale la operatorii economici din sectorul alimentar şi la cei din sectorul creșterii animalelor. Potrivit reprezentanților DSVSA Sălaj, inspectorii instituției verifică modul în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de către operatorii care desfăşoară activităţi de producere și comercializare a alimentelor în unitățile de: abatorizare, procesare, carmangerii şi măcelării, unități din sectorul peşte, ouă, patiserie-cofetărie, depozite alimentare și alte unități. Tot în această perioadă, vor fi soluţionate cu prioritate alertele alimentare şi eventualele reclamaţii din partea consumatorilor la toate categoriile de unităţi supuse controlului sanitar veterinar. Inspectorii DSVSA Sălaj au atenţionat agenţii economici în ceea ce privește accesul consumatorilor în unitățile comerciale prin emiterea unor proceduri interne, astfel încât să fie respectată distanța socială minimă de 1,5 m stabilită de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență. Totodată, au fost elaborate recomandări privind fluxul de personal în cazul piețelor agroalimentare pentru a fi implementate de persoanele responsabile cu administrarea acestora. DSVSA Sălaj recomandă consumatorilor din cadrul judeţului să acorde în această perioadă o atenţie deosebită în ce priveşte achiziţionarea alimentelor, în special a produselor specifice perioadei pascale: ouă, carne de miel, carne de curcan, pește, produse lactate, cozonaci și produse de patiserie, alimente de origine vegetală. Aceste produse trebuie să fie achiziţionate din unităţi autorizate și înregistrate sanitar veterinar.

Atenție la produsele achiziționate!

Pentru a fi sigure, ouăle din reţeaua comercială trebuie să provină din ferme libere de boli infecto-contagioase supuse controlului veterinar si trebuie, să fie ambalate, marcate şi etichetate corespunzător. Pe ou trebuie marcat lizibil codul fermei producătoare, data valabilităţii, marca centrului de ambalare, sistemul de creştere și categoria de greutate. În pieţele agroalimentare pot fi comercializate ouă de către producători care sunt înregistraţi la DSVSA Sălaj pentru vânzare directă şi posedă documente au etichete corespunzătoare, aceşti producătorii fiind controlaţi zilnic. Inspectorii DSVSA Sălaj informează că, în cazul comercializării de lapte sau produse obţinute din lapte destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, acestea pot fi expuse la vânzare, în exclusivitate în incinta spaţiilor special amenajate în pieţe agroalimentare, respectiv sectoare de lactate, numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă: pungi de plastic alimentar, hârtie cerată alimentară sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător, în vitrine destinate acestui scop, în tăvi confecționate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică). În perioada expunerii la vânzare și cea a comercializării laptele și produsele lactate trebuie să fie însoţite de informaţii scrise din partea producătorului, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, originea laptelui (vacă, bivoliță) și prețul produsului.

Atenție la marcajele ovale de pe carne!

Carnea de oaie sau de capră comercializată prin unitățile comerciale din județ  (magazine, măcelării, supermarket etc), provine în exclusivitate din abatoare autorizate sanitar veterinar şi are aplicată marca de sănătate prin ştampilare în urma examenului sanitar veterinar. Mărcile de sănătate au forme ovale cu dimensiunea de de 6,5/4,5 cm şi au înscripţionate în centru numărul de autorizare al unităţii de sacrificare. În partea superioară au inscripţionat România sau RO, iar în partea inferioară au inscripţia CE sau EC. DSVSA Sălaj prin personalul de la sediul instituţiei şi subuniţățile din judeţ asigură consumatorii că alimentele produse în judeţ, dar şi cele comercializate în unităţile supuse controlului sanitar veterinar se încadrează în parametrii de calitate şi sunt sigure pentru consum.

Alte articole

Leave a Comment