Atenție, angajatori! Tinerii – protejați la locul de muncă

Persoanele în vârstă de cel puțin 16 ani pot încheia un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfășurarea de muncă ușoară.  Aceasta este reprezentată de activități care, prin natura sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor în care sunt efectuate, nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului sau tânărului și nu sunt de natura să prejudicieze frecvența școlară, participarea la programe de orientare sau formare profesională sau capacitatea acestora de a beneficia de instruirea primită. După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, prin derogare, persoana poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru desfășurarea de activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Conform prevederilor legale, încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securității și protejarea sănătății tinerilor, ținând seama, în special, de riscurile specifice care rezultă din lipsa de experiență, din conștientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potențiale sau din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare. Este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care depășesc în mod evident capacitățile lor fizice sau psihologice; care implică o expunere nocivă la agenți toxici, cancerigeni care determină modificări genetice ereditare; care implică o expunere nocivă la radiații; care prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atenției insuficiente pe care o acordă securității în muncă, a lipsei lor de experiență ori de pregătire; care pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibrațiilor. În cazul tinerilor, durata timpului de muncă este de maximum 6 ore/zi și 30 de ore/săptămână. De asemenea, tinerii nu pot presta muncă suplimentară și muncă de noapte între orele 22 și 6. Tinerii beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de patru ore și jumătate. De asemenea, ei beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare. Angajatorului îi revine responsabilitatea de a îndruma tinerii spre un start sigur și eficient în viața profesională. Tinerii pot fi expuşi unor riscuri specifice la locul de muncă, ca urmare a lipsei lor de experienţă, de instruire şi de conştientizare. “Pentru tinerii sub 18 ani sunt aplicabile reglementări specifice care cuprind restricţii privind expunerea la pericole şi programul de lucru: Legea 53/2003- Codul Muncii, Ordonanța 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă, Ordonanța 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii, Legea  279/2005 privind ucenicia la locul de muncă dar și Ordonanța 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă”, au precziat reprezentanții ITM Sălaj.

Leave a Comment