ANPC, prin intermediul Direcției de Insolvență Persoane Fizice, se implică activ pentru a veni în sprijinul consumatorilor care trec printr-un impas financiar

Direcția de Insolvență Persoane Fizice – parte a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – se ocupă cu implementarea Legii nr. 151/2015, a insolvenței persoanelor fizice, prin consilierea consumatorilor vizați de actul normativ, precum și prin sprijinirea activității Comisiilor Teritoriale specializate care se regăsesc la nivelul fiecărui județ al țării.
Prin această lege, a fost introdusă procedura de insolvență a persoanelor fizice, care permite protejarea consumatorilor care au datorii mai mari de 90 de zile, credite și rate la bănci, debitori de bună credință, care din motive neimputabile lor ajung în imposibilitate de plată.
Cel mai important aspect este că, în acest fel, se acordă o a doua şansă datornicilor onești, oferindu-le protecţie în faţa creditorilor, în efortul lor de a-și redresa situația financiară.
Astfel, consumatorii cu datorii neachitate de cel puţin 90 de zile beneficiază de consiliere gratuită şi îndrumare de specialitate din partea ANPC pentru întocmirea dosarului de deschidere a procedurii de insolvenţă.
De aceleași facilități beneficiază şi persoanele care au datorii atât de mari încât valoarea lor totală o depăşeşte pe cea a tuturor bunurilor aflate în proprietate (cel puţin 15 salarii minime brute pe economie, adică minimum 33.450 lei), precum şi persoanele care nu au alte surse de venit şi au o situaţie financiară iremediabil compromisă.
Consumatorii persoane fizice, care îndeplinesc unul dintre aceste criterii, menționate în Legea 151/2015, se pot adresa Birourilor de Insolvență la Nivel Teritorial din cadrul Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor, din fiecare județ al țării.
În prezent, Direcția de Insolvență Persoane Fizice are în derulare, dosare de insolvență ce vizează toate cele trei forme de redresare financiară a debitorului, prevăzute de lege, respectiv:
1. Procedura simplificată de insolvență;
2. Insolvenţa pe baza planului de rambursare;
3. Lichidare de active.,
La începutul lunii iunie a acestui an, s-a desfășurat, în format online, Conferința „Insolvența persoanelor fizice – Realitate, Practică și Dezoltare”, având ca scop identificarea mai multor soluții pentru aplicarea procedurilor Legii 151/2015.
La discuții au participat Claudiu DOLOT, președinte ANPC, Vera MITRAN, vicepreședinte ANPC, Dana MUNTEANU, Director Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice, reprezentanți ai Consiliului Patronatelor Bancare din România, Asociației Române a Băncilor, Uniunii Naționale a practicienilor în Insolvență, precum și reprezentanți media.
În cadrul evenimentului, s-a evidențiat faptul că, în scopul asigurării unei bune desfășurări a actelor de procedură prevăzute de lege, a fost monitorizată lunar activitatea desfășurată de administratorii desemnați ai procedurii cu privire la dosarele aflate în lucru, iar rapoartele de informare întocmite au fost puse la dispoziția comisiilor de insolvență, la nivel teritorial.
De asemenea, ANPC și-a reiterat intenția de a continua să fie un partener de dialog pentru a veni în sprijinul cetățenilor care apelează la procedura insolvenței pentru persoane fizice. Cu ocazia acestei întâlniri au fost menționate o serie de măsuri deja luate pentru atingerea acestui obiectiv, dar și realizări ale Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice, din ultimul an, marcat de pandemie.
ANPC le recomandă persoanelor interesate să acceseze site-ul www.anpc.ro – secțiunea Insolvenţă Persoane Fizice, pagina de Facebook “Insolvenţă Persoane Fizice” sau să se adreseze direct personalului specializat din locațiile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor pentru detalii și informații suplimentare.
ANPC îi asigură încă o dată pe toți cetățenii că va continua demersurile prin care să poată veni în sprijinul nevoilor lor și caută noi căi de dezvoltare a activității desfășurate de Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice.

Leave a Comment