ANPC a emis noi dispozitii pentru administratorii pieţelor, privind informarea consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.), prin Direcţia Generală Control, Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană din cadrul A.N.P.C. a emis o informare cu privire la proiectul ordinului preşedintelui ANPC privind unele măsuri de informare a consumatorilor precum şi de consiliere a operatorilor economici, la intrarea în pieţe.

Potrivit comunicatului ANPC, administratorul pieţei va afişa, la loc vizibil, lângă orarul de funcţionare, la punctele principale de acces, un afiş care are rolul de informare a consumatorului, repectiv consiliere a comerciantului.

Potrivit ANPC, afişul va cuprinde următoarele informaţii:

„În atenţia operatorilor economici şi a consumatorilor:

– Este important să vă asiguraţi că mijloacele de măsurare sunt verificate metrologic, potrivit reglementărilor legale;

– Este important să vă asiguraţi că preţul produselor este afişat, este vizibil şi înscris într-o formă clară;

– Este important să vă asiguraţi că denumirea produselor ce se comercializează este în limba română;

– Este important să vă asiguraţi că produsele se comercializează în cadrul datei durabilităţii minimale;

– Este important să ştiţi că laptele, produsele lactate, carnea, produsele din carne, peştele, ouăle se comercializează în structuri de vânzare special amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare şi condiţiile de depozitare stabilite de producător;

– Este important să ştiţi că vinul se comercializează exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului;

– Este important să vă adresaţi pentru consiliere în domeniul protecţiei consumatorilor, structurii teritoriale pentru protecţia consumatorilor de pe raza de funcţionare a pieţei.”

„Dorim emiterea acestui ordin şi pentru a preîntâmpina situaţii existente în trecut, atunci când comercianţii au oferit consumatorilor produse depozitate în condiţii improprii, fără a asigura condiţii optime de perisabilitate şi trasabilitate, conform legislaţiei în vigoare, precum şi produse care prezentau informări incomplete sau incorecte, în raport cu denumirea, originea, respecti traducerea în limba română pe etichetele de prezentare şi de produs.”, se arată în informarea ANPC.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment