Angajatori, atenție! Noi reglementări cu privire la activitatea de resurse umane și soluționarea conflictelor de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează angajatorii că o nouă lege publicată recent în Monitorul Oficial aduce completări și modificări Codului Muncii atât în ceea ce privește activitatea de resurse umane, cât și soluționarea conflictelor de muncă. Este vorba despre Legea nr. 213 din 30 septembrie 2020. Actul normativ dă dreptul angajatorilor de a-și organiza activitatea de resurse umane și salarizare fie prin asumarea de către aceștia a atribuțiilor specific, fie prin desemnarea unuia sau a mai multor angajați cărora să le stabilească prin fișa postului atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare, fie prin contractarea de servicii externe specializate în resurse umane și salarizare coordonate de către un expert în legislația muncii. Conform noilor reglementări, la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, opțiunea aparținând părților. Consultantul extern specializat în legislația muncii poate fi avocat, expert sau mediator specializat în legislația muncii care, în cazul unui conflict individual de muncă, va stărui pe lângă părți, imparțial și neutru, pentru soluționarea conflictului pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. Totodată, angajatorul poate apela la serviciile unui consultant extern pentru efectuarea cercetării disciplinare. În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

Leave a Comment