Amenzi usturătoare pentru munca nedeclarată

Executivul a aprobat o ordonanţă de urgenţă potrivit căreia angajatorul are obligaţia de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă şi documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, conform unui comunicat de presă. Această reglementare creează posibilitatea verificării în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfășoară activitate la locul de muncă controlat, prin confruntarea imediată a datelor existente în documente cu cele transmise în registrul general de evidență a salariaților. Modificarea Codului Muncii vizează adaptarea legislației naționale la noile provocări cu care se confruntă autoritățile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate.
Astfel, actul normativ reglementează situațiile care constituie muncă nedeclarată: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității; primirea la muncă a unui salariat în perioada în acre acesta are contractul individual de muncă suspendat; primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.
De asemenea, se înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de cinci persoane stabilite până în prezent, pentru încadrarea faptei ca și contravenție și creșterea cuantumului amenzii contravenționale aplicate. Totodată, inspectorii de muncă vor avea competența de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.
Totodată, în vederea încurajării contravenientului la conformare și la plata benevolă a amenzii contravenționale, s-a instituit posibilitatea achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de sancționare.
Altă modificare stabilește că primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Alte articole

One Thought to “Amenzi usturătoare pentru munca nedeclarată”

  1. profesoara de frecție la picior de lemn

    Dacă se doreşte eradicarea muncii la negru ar trebui controlate toate rudele salariaților sri pina la gradul 4 si atunci s-ar vedea că mulți tați, socri, cumnați fini sau veri au rude la sri si te sfidează cu expresia „şi noi sîntem cineva in oraş si dacă vrem putem să vă arătăm asta!”

Leave a Comment