Amenzi de 20.000 de lei, pentru munca la negru

Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au verificat 43 de agenţi economici, din care 12 au fost sancţionaţi cu avertisment, iar alţi 2 au primit amenzi în valoarea totală de 20.000 de lei. Controalele s-au desfăşurat în cadrul a două campanii iniţiate la nivel naţional, prin care s-a urmărit depistarea muncii la negru. Potrivit datelor furnizate de ITM Sălaj, prima campanie s-a desfăşurat în perioada 27-28 februarie şi a avut ca scop identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, precum şi verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă la unităţile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte. Inspectorii de muncă au verificat 19 agenţi economici. La nici un angajator nu au fost depistate persoane care să lucreze fără forme legale de angajare, în schimb, au fost sancţionaţi cu avertisment 12 angajatori. Printre deficienţele constatate s-au numărat lipsa semnalizărilor de securitate şi sănătate la locurile de muncă, depozitarea materialelor pe căi de acces, neacordarea de materiale igienico-sanitare, instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
sau fişe de instruire fără semnătura persoanei care a efectuat instruirea.
Cea de a doua campanie s-a desfăşurat în perioada 6-7 martie, în cadrul căreia au fost verificaţi 24 de agenţi economici, care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea autovehiculelor.La doi angajatori au fost depistate două persoane care lucrau fără forme legale de angajare, aceştia fiind sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 20.000 lei. Alţi doi operatori economici au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare de 17.000 de lei, pentru nerespectarea modului de exploatare a instalaţiilor de ridicat şi pentru lipsa autorizaţiei ISCIR la recipiente sub presiune. Iar cu avertisment au fost sancţionaţi 18 angajatori, constatându-se deficienţe cu privire la necompletarea fişei postului pentru toţi lucrătorii cu prevederi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, neefectuarea controlului medical la angajare şi a celui periodic şi instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor responsabili pentru acordarea primului ajutor.

 

 

Alte articole

Leave a Comment