Ajutoarele săracilor, transferate în conturile unei firme private

Ajutoarele săracilor, transferate în conturile unei firme privateAproximativ 3.300 de sălăjeni nevoiaşi, beneficiari ai venitului minim garantat, îşi vor plăti obligatoriu prima pentru asigurarea locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. Conform noilor reglementări legislative, valoarea poliţei de asigurare se va reţine din cuantumul ajutorului social. Mai mult, prin intermediul statului, banii vor ajunge în conturile unei firme private.

Cu o mână dă, iar cu cealaltă îţi ia. După ce a decis înăsprirea condiţiilor pentru acordarea acestui ajutor social, mai nou, executivul vrea să oblige şi să reţină familiilor nevoiaşe contravaloarea primelor de asigurare a locuinţei. Peste 3.800 de sălăjeni beneficiari ai venitului minim garantat se află în această situaţie, urmând să primească mai puţini bani la încasarea ajutorului social. Potrivit consilierului juridic din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Sălaj, Marinela Cipleu, încă nu se cunoaşte perioada în care vor se vor reţine banii pentru plata asigurării.

Până la această dată nu am primit nicio informaţie potrivit căreia se reţin anumite sume de bani din alocaţia beneficiarilor de venit minim garantat în vederea plăţii poliţei de asigurare a locuinţei. În conformitate cu reglementările legislative în vigoare, asigurarea obligatorie a locuinţei va intra în vigoare doar de la 1 iulie, prin urmare, beneficiarii pot sta liniştiţi. Până la acea dată, oamenii îşi vor primi integral ajutorul social, a declarat Cipleu.

Banii merg la privat

Conform Hotărârii de Guvern 50/2011, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, valoarea poliţei de asigurare va fi oprită din ajutorul social cuvenit familiei şi nu poate fi mai mare de o treime din cuantumul venitului minim garantat. În cazul în care asigurarea depăşeşte valoarea ajutorului social acordat, contravaloarea se va reţine eşalonat până la achitarea integrală a poliţei.

Aceleaşi prevederi legislative atestă că banii reţinuţi familiilor sărace pentru achitarea poliţei de asigurare vor intra direct în conturile unei societăţi private. Plata primelor de asigurare se face prin Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale direct în contul unei societăţi private, respectiv S.C. Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale S.A., care, pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social, va emite poliţele de asigurare aferente acestora. (…) În situaţia în care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentând prima de asigurare, atunci deducerea se raportează şi asupra drepturilor ulterioare, până la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare, se arată în actul normativ.

Mai mult, dacă situaţia financiară a beneficiarului de venit minim garantat se îmbunătăţeşte, ieşind astfel din plată înainte de achitarea integrală a primei de asigurare, persoana în cauză va trebui să achite diferenţa rămasă Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale.

Ajutorul social, între 166 şi 341 de lei

Cuantumul ajutorului social se determină ca diferenţă între nivelurile lunare ale venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Potrivit prevederilor actuale, venitul minim garantat este de 225 de lei pentru familiile formate din două persoane, 313 de lei pentru familiile formate din trei persoane, 390 de lei pentru familiile formate din patru persoane şi de 462 de lei pentru familiile formate din cinci persoane. Pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci, care face parte din familie, se acordă câte 31 de lei. Persoanele singure beneficiază de un venit minim garantat lunar de 125 de lei.

Noile prevederi simplifică procedurile de testare a veniturilor, în vederea stabilirii venitului net lunar pentru persoanele singure sau pentru familiile beneficiare. Astfel, actul normativ introduce o listă a bunurilor considerate de strictă necesitate în care se regăsesc, printre altele: o maşină de gătit, un frigider şi/sau congelator sau combină frigorifică, o maşină de spălat, automată sau neautomată, un aspirator de praf, un televizor, un telefon fix sau mobil, un calculator personal, terenul pe care se află locuinţa, precum şi cel care împrejmuieşte imobilul, dar nu mai mult de 500 de metri pătraţi în zona urbană şi de 1.000 de metri pătraţi în zona rurală, animale şi alte bunuri provenite din ajutoare sau donaţii.

Persoanele singure sau familiile care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, nu vor beneficia de ajutor social. În lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate se regăsesc clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aparate de filmat, camere video, laptop-uri, tablouri şi obiecte de artă, autoutilitare, auto-camioane, şalupe, tractoare, cazan de fabricat rachiu, precum şi depozite bancare care depăşesc ca valoare nivelul venitului minim garantat, calculat pentru un an de zile. Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15 la sută a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă.

Adeverinţa de venit, reactualizată trimestrial

Ajutorul social se acordă pe baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii. Pentru soluţionarea cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea unei anchete sociale la domiciliul sau reşedinţa solicitantului ajutorului social. La rândul său, beneficiarul trebuie să prezinte o dată la trei luni actele doveditoare că se încadrează cerinţelor pentru primirea venitului minim garantat. Beneficiarii trebuie să depună, din trei în trei luni, la primăria localităţii de domiciliul ori reşedinţă, declaraţia pe propria răspundere însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

În schimbul acestui ajutor social, beneficiarii trebuie să presteze muncă în folosul comunităţii. Orele de muncă se calculează direct proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, prin aplicarea unui tarif orar corespunzător salariului minim pe economie, raportat la durata medie lunară a timpului mediu de muncă.

Leave a Comment