Au fost aprobate bugetele “Transurbis”, “Citadin” şi “Uzina Electrică”

 

Şedinţa de Consiliu Local de luni, desfăşurată la Primăria Zalău, a avut pe ordinea de zi şi supunerea la vot a proiectelor de hotărâre privind bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale societăţilor subordonate municipalităţii, SC Transurbis SA, SC Citadin SRL şi SC Uzina Electrică SA Zalău. Societatea care deserveşte transportul local în municipiul Zalău, SC Transurbis SA a propus suma de 8.685 mii lei iar la cheltuieli suma de 8.599 mii lei. Propunerile de buget au fost însoţite de note de fundamentare. Propunerile bugetului Transurbis cuprind în venituri şi partea de subvenţii în sumă de 4.981 mii lei, în plus cu suma de 508 mii lei faţă de anul 2015 şi fundamentează cheltuieli mai mici cu 86 mii lei faţă de veniturile prognozate. Diferenţele de subvenţie suplimentară solicitată în 2016 se datorează modificării salariului minim pe economie în 2016. În urma analizării propunerilor de buget al Municipiului Zalău pentru anul 2016, la capitolul transport s-a propus suma totală de 5.826,60 mii leicompusă din cheltuieli curente – subvenţie 4.981 mii lei şi cheltuieli de capital – achiziţie autobuze şi dotări 845,60 mii lei. A fost aprobat şi bugetul SC Citadin SRL, astfel, în proiectul de buget al CL suma propusă pentru această societate este de 11.801 mii lei, din care sumele  pe activităţi: 2.300 mii lei întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi; 3.200 mii lei salubrizare, deszăpezire, ecarisaj; 7.254 mii lei reparaţii străzi şi 108 mii lei servicii de iluminat public.Conform notei de fundamentare, veniturile propuse sunt mai mari cu 12,15 la sută faţă de veniturile realizate în anul 2015.În privinţa acestei societăţi, ca indicator de eficienţă, se preconizează o creştere a productivităţii muncii de 9 la sută. Conform notei de fundamentare, veniturile propuse sunt mai mari cu 12,15 la sută faţă de veniturile realizate anul trecut.  Bugetul aferent societăţii Uzina Electrică Zalău a primit, totodată, votul consilierilor locali zălăuani. Aceasta a propus la începutul lunii ianuarie. Proiectul de buget (revizuit) a fost aprobat de consilierii locali. La capitolul venituri totale pentru anul 2016 a fost aprobată suma de 14.249 mii lei iar la cheltuieli totale 12.949 mii lei. S-a propus totdată schimbarea denumirii acestei societăţi, pe motiv că denumirea acesteia nu mai are nicio legătură cu activitatea din prezent. Propunerea însă nu a fost votată, urmând probabil ca pe viitor să se întocmească un proiect de hotărâre în acest sens.

Alte articole

Leave a Comment