10 august, termen pentru anumite declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj informează că până joi, 10 august 2017, după caz, trebuie depuse la unităţile fiscale, următoarele declarații:
– 010- Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică
– 020- Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal
– 070- Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere
Au obligaţia depunerii acestor declaraţii persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Obligaţiile sunt reglementate prin:Legea 227/2015 art.310 alin.(7) OPANAF 3698/2015.
Tot până joi, 10 august se depune şi formularul 087, Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.
Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Reglementare: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) și d OPANAF nr.3698/2016.

Alte articole

Leave a Comment