De ce plătim mai mult?Impozitul pe intravilanul zălăuan,  pe înţelesul tuturor

Nu puţini au fost zălăuanii care ne-au contactat şi ne-au cerut sprijinul pentru “decriptarea” fişelor ce conţin obligaţiile de plată privind terenurile pe care le au în proprietate în intravilanul municipiului Zalău. Toate nedumeririle pornesc de la un singur punct, cel mai dureros: diferenţa mare dintre suma plătită în 2015 şi cea calculată pentru anul în curs, pentru acelaşi teren.

“Anul trecut am plătit pentru terenul pe care am casa, 30 de lei. Anul acesta am de plătit 180 de lei. Nu înţeleg, oricât aş calcula, de unde vine această sumă. Am întrebat la primărie dacă este ceva greşit şi mi s-a spus că totul este în bună regulă”, ne-a spus un cetăţean care locuieşte pe strada Vânătorilor din Zalău. “Sunt pensionar, locuiesc singur şi anul acesta voi avea de plătit 485 de lei, cred că este de aproape zece ori mai mult decât am plătit anul trecut. Ştiu că impozitul s-a mărit însă suma mi s epare exagerat de mare. Nu ştiu ce voi face pentru că nu reuşesc să strâng atâţia bani ca să nu intru în penalităţi” s-a plâns un pensionar zălăuan. Pentru ei şi pentru toţi cei care nu au reuşit să desluşească deciziile primite de la Primărie, reprezentanţii municipalităţii ne-au oferit explicaţii mai puţin tehnice, menite să ne ajute să înţelegem mai uşor de ce aceste sume au crescut atât de mult faţă de anul trecut în ceea ce priveşte impozitul pe terenul situate în intravilan, în Zalău.

Explicaţia principală constă în faptul că proprietarii de terenuri situate în intravilan trebuie să plătească începând cu anul  2016, un impozit la categoria teren cu construcţii şi pentru terenul ocupat de o clădire, teren care până în anul 2015 nu era supus impozitării. Valoarea impozitului la categoria terenuri cu construcţii se stabileşte în funcţie de suprafaţa declarată de către contribuabil la această categorie, rangul localităţii şi zona în care este amplasată parcela. Nivelul impozitului pe ranguri de localități, pentru categoria terenuri cu construcţii sunt prevăzute în cadrul art. 465, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal. Cuantumul impozitului stabilit diferă, desigur, în funcţie de amplasament şi suprafaţă însă toate sunt guvernate de rangul pe care municipiul Zalău îl are, ca localitate respectiv rangul II. Începând cu anul 2016, conform prevederilor art. 465 alin.2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal impozitul stabilit la categoria terenuri cu construcţii  se aplică atât în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi pentru terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 metri pătraţi, inclusiv.

În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 metri pătraţi se calculează o singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare.

În ceea ce privește valorile stabilite pentru calculul impozitului pe teren intravilan înregistrat la alte categorii de folosinţă decât terenuri cu construcţii, valorile aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Zalău , sunt cele prevăzute de art.456 alin.4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, la care s-a aplicat o cotă adiţională de 5 la sută conform art. 489 alin. 1- 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Aceste valori se înmulțesc cu 4, valoare care reprezintă coeficientul de corecție corespunzător rangului Municipiului Zalău,, conform prevederilor art. .456 alin.5 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Din analiza Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Zalău, prin care au fost stabilite impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău, se observă că la stabilirea nivelurilor pentru impozitul pe teren intravilan la categoria  teren cu construcţii, nu au fost alese cele mai mari valori aşa cum mulţi cetăţeni au crezut. Consiliul Local al Municipiului Zalău a aprobat valorile de calcul în aşa fel încât acestea au fost stabilite aproape de minimum prevăzut de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Concret, pentru zona A din Zalău, valorile  prevazute  pentru categoria  terenuri cu constructii în cadrul art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sunt cuprinse între 6.042-15.106 lei/hectar, iar valoarea stabilita de Consiliul Local Zalău este 7.931 lei/hectar. La fel valorile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Zalău pentru zona B – 5.532 lei/hectar, zona C – 3.502 lei/hectar, zona D -1.851 lei/hectar se situează în aproprierea minimumului stabilit prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În concluzie, valorile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Zalău în anul 2016 sunt acelaşi cu cele stabilite în anul 2015 şi numai metodologia de calcul impusă de Codul fiscal conduce la aceste diferenţe.

În documentul ataşat la finalul materialului, vă prezentăm tabelele cu valorile stabilite pentru terenuri cu construcţii, valorile prevăzute pentru terenurile din intravilan, înregistrate în registrul  agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri  cu construcţii. Totodată, veţi putea găsi şi câteva exemple de calcul pentru diferite situaţii (tipuri diferite de teren, zone diferite, însă toate calculate ţinând cont de rangul municipiului Zalău (II).

NIVEL COMPARATIV IMPOZIT PE TEREN 2016

 

 

Alte articole

Leave a Comment