Spitalul Județean caută un medic de boli infecțioase

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Zalău organizează concurs pentru postul de medic specialist, în specialitatea boli infecțioase. Postul este pe durată determinată în Secția Boli Infecțioase. Persoanele interesate trebuie să își depună la sediul unității spitalicești, la serviciul RUNOS, un dosar de concurs care va cuprinde: cererea de participare la concurs; copie de pe diploma de licență şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; copie a certificatului de membru al organizației profesionale, cu viza pe anul în curs; cazier judiciar și certificate medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează. De asemenea, la dosar va trebui atașată chitanța prin care se confirmă plata taxei la concurs de 150 de lei, taxă care se achită la casieria unității spitalicești. Concursul va consta în trei probe: scrisă, practică și clinică, iar tematica și bibliografia sunt afișate pe site-ul SJU Zalău www.spitalzalau.ro, iar relații suplimentare se pot obține la serviciul RUNOS, telefon: 0260.616.920 – interior 120 sau la 0758.013.467.

Leave a Comment