Peste 600 de sălăjeni nu şi-au ridicat cardul de sănătate

La şase luni de la introducerea obligatorie a cardului de sănătate, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CAS) Sălaj mai are de distribuit asiguraţilor peste 600 de carduri de sănătate. Cei mai mulţi dintre posesorii de drept ai documentelor în cauză sunt plecaţi în străinătate.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a alocat Sălajului, în două tranşe, 171.650 de carduri de sănătate, cele mai multe dintre acestea (165.103) fiind distribuite în prima etapă, ne-a transmis Olga Stana, directorul interimar al CAS Sălaj.
Potrivit sursei citate, din totalul amintit, doar 2,5 la sută, adică 4.317 carduri, au fost returnate de către Poşta Română, după ce destinatarii nu au fost găsiţi acasă. „Aproape 3.000 au fost predate medicilor de familie, 855 au fost ridicate, ulterior, de la Casă, de către persoanele asigurate, astfel că pe stoc ne-au rămas 540 de carduri. O parte dintre acestea nu au pe plic parafă, prin urmare ne este imposibil să identificăm medicul de familie al titularului de card, iar altele nu pot ajunge în posesia asiguraţilor întrucât aceştia sunt plecaţi din ţară”, a explicat oficialul CAS Sălaj. Celor 540 li se adaugă alte 115 emise de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ) şi neridicate până în prezent.
Olga Stana a mai spus că, din motive religioase ori de conştiinţă, 65 de sălăjeni au refuzat să-şi ridice documentele medicale. Pentru a face dovada că sunt asiguraţi, acestora li se eliberează adeverinţe cu valabilitate de trei luni.
În perioada amintită, 1.705 sălăjeni au solicitat emiterea de carduri duplicat, pentru că le-au pierdut, le-au fost furate ori au schimbat numele sau adresa. Eliberarea unui nou card de sănătate, după pierderea, distrugerea sau modificarea datelor personale, îl costă pe asigurat aproape 15 lei. „Pentru a solicita eliberarea unui card duplicat, solicitantul trebuie să depună o cerere tip, copie de pe cartea de identitate şi actele doveditoare pentru plata contravalorii cardului şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale. Plata se va efectua la sediul CAS Sălaj”, a precizat Olga Stana. După depunerea documentelor, asiguratul va primi acasă noul card, în termen de 30 de zile, perioadă în care cardul figurează în sistem ca fiind inactiv, iar asiguratul beneficiază de servicii medicale în baza unei adeverinţe.

Card eliberat automat la 18 ani
De la 1 septembrie 2015, toate serviciile medicale, cu excepţia urgenţelor, sunt acordate doar în baza cardului naţional de sănătate. Pacienţii sunt obligaţi să prezinte documentul care le asigură gratuitatea îngrijirilor de specialitate atât la medicul de familie, cât şi la specialist sau la farmacie.
Prin introducerea cardului de sănătate, autorităţile au urmărit transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Mai exact, furnizorul introduce cardul în cititor, asiguratul tastează codul PIN, după care aplicaţia cardului afişează un mesaj în care furnizorul este informat daca posesorul cardului este asigurat sau nu. Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
Documentul se eliberează automat pentru cetăţeni la împlinirea vârstei de 18 ani sau, după această vârstă, la dobândirea calităţii de asigurat. Cei care nu mai plătesc asigurarea de sănătate, după trei luni, au card, dar nu mai este valid. Dacă pacientul nu este asigurat sau are card emis, dar nu îl prezintă furnizorului, acesta va putea primi doar servicii medicale de urgenţă. Pentru servicii medicale programate, asiguratul va trebui să solicite eliberarea cardului de sănătate de la casa de asigurări în evidenţa căreia se află.

Leave a Comment