Noul contract-cadru pentru serviciile medicale, amânat încă o lună

 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Sălaj va încheia pentru luna aprilie acte adiţionale cu furnizorii de servicii medicale. Potrivit lui Marius Tăutu, preşedintele CJAS Sălaj, contractul-cadru pentru 2014-2015 va intra în vigoare începând cu 1 mai. „Casele vor continua toate relaţiile contractuale cu furnizorii, urmând ca acestea să fie perfectate pe vechile reglementări. În acest sens, au fost contactaţi toţi furnizorii, astfel încât asiguraţii să nu aibă de suferit”, a explicat Tăutu, în cadrul unei conferinţe de presă.
Astfel, condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale. Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale contractate în luna aprilie prin acte adiţionale la contractele încheiate în anul precedent de către CJAS Sălaj cu furnizorii se va face din sumele prevăzute în bugetul Fondului Natţonal Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru anul 2014.

Alte articole

Leave a Comment