Imunizare Covid-19, cetățenii străini se pot vaccina în orice centru

Cetăţenii Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, dar şi cetăţenii statelor terţe cu şedere legală pe teritoriul României au dreptul la imunizare în centrele de vaccinare din ţara noastră. Potrivit Instituției Prefectului Sălaj, la momentul prezentării la centrele de vaccinare, cetăţenii se identifică cu actul de identitate din ţara de provenienţă sau cu paşaportul. Înregistrarea în Registrul de Vaccinare se face pentru fiecare doză administrată folosind acelaşi act de identitate, în vederea eliberării unei adeverinţe de vaccinare corecte, cu schema de vaccinare completă. Odată cu efectuarea celei de-a doua doze, centrul de vaccinare va pune la dispoziţia cetăţenilor străini adeverinţa de vaccinare.

Leave a Comment