Carantină 5 zile la venirea în România pentru persoanele ce nu au dovada vaccinării, testării sau îmbolnăvirii

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis instituirea unei carantine cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau testarea negativă RT-PCR efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării/intrării în ţară, potrivit Agerpres.

CNSU a adoptat Hotărârea nr. 6/2022 prin care s-a decis modificarea excepţiilor de la măsura carantinei pentru anumite categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României. Astfel, sunt exceptate de la măsura carantinei de 5 zile următoarele categorii de persoane:

– copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;

– persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării;

– lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

– elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;

– conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane şi se deplasează în interes profesional;

– persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;

– membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;

– piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

– personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară cât şi de la bordul navelor şi elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum şi de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;

– personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport şi cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;

– personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe şi mobile de extracţie petrol şi gaze în zona exclusivă economică a României;

– angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării.

De asemenea, CNSU a stabilit instituirea carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacţii direcţi ai unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 şi exceptarea lor de la această măsură dacă se află în perioada de 90 de zile ulterioară izolării ca urmare a confirmării pozitive COVID-19.

Tot prin Hotărârea nr.6/2022 a CNSU s-a decis că poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a..

În decizia de suspendare se vor menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2, se spune în HCNSU nr.6/2022.

Nu în ultimul rând, s-a stabilit că odată cu intrarea în vigoare a HCNSU nr.6/2022 se abrogă HCNSU nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor precum şi aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată.

HCNSU urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 februarie 2022.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

One Thought to “Carantină 5 zile la venirea în România pentru persoanele ce nu au dovada vaccinării, testării sau îmbolnăvirii”

  1. […] Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis instituirea unei carantine cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau testarea negativă RT-PCR efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării/intrării în ţară, potrivit Agerpres. CNSU a adoptat Hotărârea nr. 6/2022 prin care s-a decis modificarea excepţiilor de la măsura carantinei pentru anumite categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României.  » Citeste mai mult […]

Leave a Comment