Asiguraţii sălăjeni au nevoie de autorizare prealabilă pentru unele tratamente în străinătate

Sălăjenii asiguraţi în sistemul de sănătate românesc pot opta pentru tratamente în alte state europene, costurile urmând să le fie decontate de Casa Judeţeană de Sănătate (CJAS). În unele cazuri, pentru a beneficia de asistenţă transfrontalieră pacienţii români vor trebui să obţină o autorizare prealabilă eliberată de casele judeţene. „Tipurile de asistenţă medicală pentru care se impune autorizarea prealabilă în vederea rambursării costurilor sunt: PET-CT (tomografie cu emisie de pozitroni) în regim ambulatoriu, servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă şi spitalizare mai mare de 24 de ore pentru următoarele tipuri de tratament (implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulară tumorală, implant segmentar de coloană, bypass coronarian cu/fără investigaţii cardiace invazive şi naşterea), medicamente în tratamentul ambulatoriu, pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, a explicat Marius Tăutu, preşedintele CJAS Sălaj, în cadrul conferinţei de presă de marţi, 21 octombrie.
De exemplu, pentru efectuarea unei investigaţii PET-CT, pentru autorizarea prelabilă, asiguratul va depune o cerere la Casa Judeţeană, însoţită de decizia aprobată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea acestei examinări. În momentul în care asiguratul va solicita rambursarea acestor servicii, el va trebui să depună, pe lângă documentele cu care a făcut această examinare, respectiv biletul de trimitere şi decizia Casei Naţionale şi rezultatul tradus în limba română de către un traducător autorizat. „Această autorizare prealabilă se supune cam aceloraşi proceduri ca şi formularul E112”, a adăugat oficialul CJAS Sălaj.

Decontarea se face la nivelul tarifelor din ţară
Rambursarea se realizează la nivelul tarifelor şi prestaţiilor din România şi nu trebuie să depăşească contravaloarea în lei a asistenţei medicale transfrontaliere achitate de solicitant. Contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere va fi rambursată de către casa de asigurări de sănătate care a întocmit solicitarea de acordare de prevedere bugetară, în lei, în termen de maximum 60 de zile de la data alocării de prevedere bugetară. De pilăd, în cazul în care o hernie de disc costă în România 1.000 lei şi în statul membru X costă 1.500 lei, decontarea se face la valoarea de 1.000 lei, iar în cazul în care o peritonită costă în România 700 lei şi în statul membru Y costă 500 lei, decontarea se face la valoarea de 500 lei. „Dacă se constată că asiguratul nu este îndreptăţit de a primi contravaloarea serviciilor respective, Casa de Sănătate, în maxim 30 de zile lucrătoare, este obligată să anunţe motivul refuzului plăţii serviciului respectiv”, a precizat Marius Tăutu.
Totodată nu sunt suportate costurile referitoare la: contravaloarea serviciilor de cazare şi de călătorie suportate de persoanele asigurate şi costuri suplimentare suportate de persoanele cu handicap din cauza unuia sau a mai multor handicapuri atunci când beneficiază de asistenţă medicală transfrontalieră.

Asiguraţii, obligaţi să se informeze despre furnizorul medical
De asemenea, preşedintele CJAS Sălaj a ţinută să sublinieze faptul că demersul pe care îl face asiguratul pentru a obţine aceste servicii medicale este unul propriu. „Dacă această autorizare prealabilă este acordată de Casă înseamnă că va depune toate informaţiile şi motivele pentru care solicită aceste servicii, inclusiv acordul unităţii medicale din ţara membră UE pentru disponibilitatea efectuării acelui serviciu, a perioadei când poate să furnizeze acel serviciu. Asiguratul are obligaţia de a contacta prin Punctul Naţional de Contact date referitoare la acel furnizor pentru a afla dacă este capabil să furnizeze acele servicii, dacă este în sistemul de asigurări din ţara respectivă şi dacă va putea întocmi acele documente de plată, facturi, chitanţe pentru a putea fi traduse şi depuse la Casa de Sănătate”, a menţionat Tăutu.
Potrivit acestuia, pacienţii care doresc să beneficieze de asistenţă medicală au la dispoziţie pagină de web a Punctului Naţional de Contact, www.cnas-pnc.ro, pe care sunt postate toate informaţiile necesare cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră precum: tipul de asistenţă medicală ce face obiectul autorizării prealabile şi criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii autorizării prealabile, metodologia de rambursare a preţurilor/tarifelor reprezentând contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere, inclusiv nivelul acestora, datele de contact ale Punctelor din România: numere de telefon, inclusiv cele gratuite, adrese de e-mail, precum şi ale tuturor Punctelor din statele membre UE. Informaţiile sunt disponibile în limba română şi engleză şi sunt puse la dispoziţie în formate accesibile şi persoanelor cu handicap.
Apelurile pacienţilor se primesc la numărul de telefon 0372.309.135, la numărul de telefon gratuit (Tel-Verde) 0800.800.941, disponibil între orele 10 şi 16, iar numărul de fax este 0372.309.283. În afara programului menţionat, vor fi preluate solicitările sub formă de mesaje înregistrate.Totodată, cei interesaţi pot contacta şi pe mail la adresa pnc@casan.ro.
Punctul Naţional de Contact, ce funcţionează în subordinea Casei Naţionale, a apărut în urma directivei Parlamentului European privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere şi reprezintă o responsabilitate a statului român.
Printre ţările din care se pot deconta tratamente se numără: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Malta, Olanda, Polonia, Portugali, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Alte articole

Leave a Comment