Asiguraţii la Sănătate vor beneficia de noi investigaţii decontate de CAS

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 a fost publicat pe site-un Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Proiectul reglementează condiţiile acordării serviciilor medicale în următorii doi ani şi prevede o serie de schimbări. La nivelul asistenţei medicale primare, au fost introduse reglementări privind eliberarea avizelor epidemiologice pentru intrarea în colectivitate a preşcolarilor şi elevilor, în timp ce adeverinţele medicale pentru înscrierea în colectivitate vor fi eliberate la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor şi numai la înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ.
În asistenţa medicală ambulatorie, pentru specialităţile clinice, au fost introduse electromiograma (test folosit pentru înregistrarea activităţii electrice a muşchilor), evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii şi tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.
Pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani, se va deconta o consultaţie la stomatolog o dată la şase luni, faţă de una la 12 luni cum se întâmplă în prezent. În asistenta medicală dentară a mai fost introduse serviciul obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei.
În ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi paraclinice se vor decontat RMN sâni nativ (adică fără substanţă de contrast) şi RMN sâni cu substanţă de contrast.
În ceea ce priveşte dispozitivele medicale acordate gratuit, pentru proteza de gambă s-a introdus tipul de proteză modulară cu manşon din silicon, iar la proteza parţială de mână a fost introdusă proteza de deget funcţională simplă, acordată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani cu malformaţii congenitale.
Referitor la asistenţa medicală spitalicească, atât pentru internare continuă, cât şi pentru spitalizarea de zi s-a prevăzut că nu este necesară prezentarea biletului de internare în cazul pacienţilor care au scrisoare medicală la externare, cu indicaţie de revenire pentru internare, precum şi pentru pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie.
Furnizorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii să acorde servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi (care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă), inclusiv centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică nu pot intra în relaţie contractuală cu CAS dacă nu asigură un program de activitate de minim şapte ore pe zi.

Alte articole

One Thought to “Asiguraţii la Sănătate vor beneficia de noi investigaţii decontate de CAS”

  1. Tăunul

    Ar fi bine ca toţi cetăţenii să plătească CASS, că toţi au pretenţia la asistenţă medicală gratuită.. Chestia asta că n-au bani, nu ţine. Şi Moromete s-a tot jurat că n-are bani da, până la urmă, tot a plătit „foncirea” !

Leave a Comment