Aproximativ doi euro pentru un nou card de sănătate

 

Sălăjenii care au pierdut, li s-a furat sau şi-au distrus cardul naţional de sănătate pot solicita reeditarea documentului. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat un proiect de ordin prin care se stabilesc regulile în vederea eliberării unui nou card. Astfel, un nou document va putea fi solicitat în următoarele situaţii: pierdere, furt, deteriorare, modificarea datelor personale ale titularului, defecţiuni tehnice sau erori în informaţiile înscrise ori alte cazuri justificate.
Potrivit proiectului, cheltuielile de producere şi distribuire vor fi suportate de asigurat, atunci când se va cere eliberarea duplicatului. Când eliberarea duplicatului va avea ca motiv o defecţiune tehnică, o informaţie eronată înscrisă sau imposibilitatea de a folosi cardul din motive tehnice de funcţionare, cheltuielile vor fi suportate de Imprimeria Naţională. Preţul unui card nou se ridică la aproximativ doi euro.
Pentru eliberarea duplicatului, solicitanţii vor depune o cerere la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Sălaj sau o vor transmite prin poştă, împreună cu anumite documente. În caz de pierdere, furt, deteriorare sau alte situaţii justificate, asiguratul are nevoie de copia actului de identitate şi de dovada plăţii contravalorii duplicatului cardului şi a distribuirii acestuia. Pentru modificarea datelor personale ale titularului este nevoie de copia actului de identitate sau de alte acte doveditoare privind modificarea datelor personale, de cardul de sănătate, de dovada plăţii contravalorii duplicatului. Pentru defecţiuni tehnice, erori în informaţiile înscrise sau imposibilitatea de a fi folosit din motive tehnice, este nevoie de copia actului de identitate şi de cardul de sănătate.
Costurile de producere şi distribuire vor putea fi plătite într-un cont al CJAS. Duplicatul va fi emis în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, iar până la momentul primirii acestuia solicitantul va dovedi calitatea de asigurat cu ajutorul unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate. Potrivit proiectului legislativ, adeverinţa de înlocuire a cardului va fi eliberată odată cu depunerea cererii de eliberare a duplicatului şi va fi valabilă timp de 60 de zile.
Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate a devenit operaţional începând cu 1 februarie şi poate fi utilizat de către asiguraţi la medicii de familie, în spitale şi în farmacii, precum şi de către furnizorii de servicii medicale, medicamente sau dispozitive medicale. Pentru o perioadă de trei luni, respectiv între 1 februarie şi 30 aprilie, cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu sistemul actual, urmând ca începând cu 1 mai utilizarea acestui document în sistemul de asigurări sociale de sănătate să devină unicul instrument de validare a serviciilor medicale.

 

Alte articole

Leave a Comment