Anunț de informare și selecție a Grupului Țintă ProGeneRare

Prezentul anunț marchează demararea etapei de înscriere a grupului țintă, pentru proiectul ,,Îmbunătățirea competențelor PROfesionale ale personalului medical implicat în realizarea actului medical din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor GENEtice RARE – ProGeneRare”, Contract: POCU/91/4/8/108073. Pentru ca fiecare potențial participant să beneficieze de atenție și informare corespunzătoare, procesul de recrutare se va realiza etapizat, cu aproximativ 2 luni înaintea demarării cursurilor dintr-o anumită regiune. Prezentul anunț face referire la participanții care doresc să se înscrie la cursurile ce se vor organiza în Zalău, în luna martie 2019.

GRUPUL ȚINTĂ ELIGIBIL:
Grupul țintă al proiectului va fi constituit din persoane implicate în furnizarea de servicii medicale și totodată în implementarea programelor prioritare de sănătate, angajați în instituții publice care oferă servicii medicale/de sănătate publică, precum și în cabinete de medicină de familie aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, în contextul proiectului care vizează domeniul bolilor rare și al geneticii medicale. Mai exact se vor selecta 1000 de persoane în grupul țintă (vom face eforturi să păstrăm echilibrul de gen), din care 860 medici și 140 asistenți medicali. Vor fi vizate diverse categorii de personal medical implicat în realizarea actului medical (medici primari/specialiști/rezidenți și asistenți medicali) din specialități relevante pentru managementul multidisciplinar al bolilor rare (Genetică Medicală, Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Chirurgie Pediatrică, Neurologie, Neurologie Pediatrică, Endocrinologie, Psihiatrie Pediatrică, Cardiologie, Oftalmologie, ORL, Oncologie Medicală, Medicină de laborator, Medicină Internă, Radiologie-Imagistică Medicală, Medicină de Familie, Anestezie și Terapie Intensivă, Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie).

Alte articole

Leave a Comment