Prevederi legislative noi şi avantajoase, în programul „Prima casă”

 

Executivul a modificat prevederile legislative din programul „Prima casă”, astfel încât cei care doresc, vor putea trece, de exemplu, de la o locuinţă mai mică la una cu o suprafaţă utilă mai mare, sau la una superioară ca valoare. În cazul trecerii de la o locuinţă mai mică la una mai mare, garanţiile pentru achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe în cadrul programului, sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra noii locuinţe, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi în favoarea finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare. Ipoteca este valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu sarcini pe toată durata garanţiei. Beneficiarul programului care doreşte trecerea de la o locuinţă mai mică la una mai mare are obligaţia să utilizeze sumele obţinute din vânzarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul programului, pentru lichidarea creditului acordat iniţial. În cazul în care aceste sume sunt insuficiente pentru a stinge creditul acordat iniţial, beneficiarul se obligă să achite din surse proprii eventuala diferenţă. Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru achiziţionarea/construirea noii locuinţe în cadrul programului, cu condiţia lichidării creditului acordat iniţial, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe. Pentru respectarea condiţiilor din Ordonanţa de urgenţă nr. 60 din 2009, valoarea noii locuinţe achiziţionate/construite trebuie să fie mai mare decât valoarea primei locuinţe, la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul programului. Având în vedere solicitările nou venite din partea beneficiarilor programului, actul normativ prevede posibilitatea înscrierii în contractul de garantare şi de credit a soţului/soţiei, în situaţiile în care actul de căsătorie a intervenit ulterior achiziţionării locuinţei în cadrul programului. De asemenea, ca urmare a solicitărilor mai multor beneficiari, se aliniază prevederile Programului la cele ale noului Cod Civil în ceea ce priveşte posibilitatea separaţiei bunurilor prin convenţie matrimonială. În actul normativ sunt prevăzute şi condiţiile în care imobilul achiziţionat prin acest program poate fi închiriat. Totodată, în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, chiar şi înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei, cu condiția lichidării creditului iniţial. O altă prevedere vizează înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului, după expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a acesteia, sub condiţia achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Atunci când cumpărătorul achită preţul locuinţei prin credit, finanţatorul şi Ministerul Finanţelor îşi exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în favoarea finanţatorului (băncii) care acordă creditul destinat achiziţionării locuinţei. O altă reglementare sprijină persoane fizice care au cumpărat o locuinţă prin Prima casă, însă din cauza problemelor financiare temporare au pierdut-o, iar după îmbunătăţirea situaţiei financiare se doreşte recuperarea locuinţei. În aceste situaţii, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia. În cazul garanţiilor acordate în favoarea finanţatorilor care aplică principiul împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant şi plătite înainte de aplicarea acestui principiu, după aprobarea repunerii, procentul de garantare este de 50 la sută din soldul creditului repus în monitorizare. În cazul finanţatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanţia acoperă în procent de sută la sută soldul creditului repus în monitorizare. Programul „Prima casă” a fost început în anul 2009. De la începutul programului până în prezent, au fost acordate aproximativ 142.000 garanţii în valoare totală de peste 2,75 miliarde euro. Acest program a rămas în continuare popular, la nivel naţional fiind zilnic aproximativ 150 de cereri.

 

 

 

Leave a Comment