Vin fondurile de la APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)informează că vineri a început plata Schemei de plată unică regulară pe suprafaţă (SAPS) din Fondul European de Garantare pentru Agricultură (FEGA). Potrivit sursei citate, astfel s-a efectuat plata SAPS pentru un număr de 226.884 fermieri în valoare totală de 502,8 mil. lei (110,8 mil.euro). Menţionăm faptul că plata SAPS se va efectua şi în săptămâna 25 29.03.2013.
Pentru anul 2012, cuantumul alocat SAPS este de 119,66 euro (ha la care se aplică coeficientul de reducere liniară, iar plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/01 din 29 septembrie 2012, respectiv 4,5383 lei pentru un euro.
Reamintim că în perioada octombrie-decembrie 2012, APIA a efectuat plăţi reprezentând avansul aferent Schemei de plată unică regulară pe suprafaţă în valoare totală de 2,25 mld. lei (496,23 mil. euro) pentru un număr de 1.043.172 fermieri.
SAPS (schema de plată unică pe suprafaţă) constă în acordarea unei sume stabilite pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). Conform OUG 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor directe în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau alte asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.
Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul Unic de identificare – R.U.I. (element component al Sistemului Integrat de Administrare şi Control – I.A.C.S.), conform Ordinului MADR 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună) administrat de APIA, să depună o cerere unică de plată pe suprafaţă în termen şi să îndeplinească condiţii generale de eligibilitate (art. 7, alin. 1 din OUG nr. 125/2006, cu modificarile si completarile urmatoare): să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha – în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează, nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni; să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor; să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei; să prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinţă şi să poată face dovada că utilizează terenul pentru care s-a depus cererea; să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA, în termenele stabilite; să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte organisme abilitate în acest sens; să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate; să comunice în scris, în termen de 10 zile, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.

Alte articole

One Thought to “Vin fondurile de la APIA”

  1. ...

    Care este valoarea subventiei pt.culturile ecologice?Cand va fi acordata?

Leave a Comment