Campania de informare „PNDR vine în satul tău” a fost lansată

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a lansat, în 21 martie, campania de informare „PNDR vine în satul tău”, pentru popularizarea, timp de zece luni, a obiectivelor şi modalităţilor de accesare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Personalul APDRP şi al Agenţiei de Plăţi pentru Intervenţie în Agricultură Sălaj va fi implicat, alături de promoterii desemnaţi prin proiect în prezentarea informaţiilor specifice, pentru informarea beneficiarilor în funcţie de situaţiile specifice cu care se confruntă în executarea proiectelor PNDR şi întocmirea cererilor de plată, precum şi alte informaţii de interes pentru beneficiari şi potenţialii beneficiari ai PNDR. Se vor disemina informaţii privind consilierea antreprenorială pentru abordarea unei afaceri cu fonduri europene, întocmirea corectă a proiectelor, etapele obţinerii finanţării (conformitatea, eligibilitatea, selecţia şi contractarea), etapele accesării Măsurilor precum şi drepturile şi obligaţiile care revin beneficiarilor Axei II a PNDR, realizarea şi respectarea graficului de eşalonare a plăţilor, aspecte ale întocmirii şi respectării declaraţiei de cheltuieli, derularea procesului de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor şi respectarea obligaţiilor contractuale şi evitarea neregulilor sau a fraudelor, cu evidenţierea clară a posibilelor consecinţe şi penalităţi.
Pentru a susţine această campanie, a fost creată pagina de internet www.caravanapndr.ro, unde se regăsesc traseul şi datele privind prezenţa caravanelor PNDR în judeţ.
Campania are două etape: până în 30 mai, pentru prezentarea liniilor de finanţare aferente Axei 2 PNDR – „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural”, şi 1 iunie – 30 octombrie, pentru prezentarea liniilor de finanţare aferente Axei 1 – „Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi Axei 3 – Calitatea vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei rurale”.

Alte articole

Leave a Comment