Terenurile agricole, verificate de APIA

Aenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Sălaj desfăşoară, în această perioadă, controlul la faţa locului în vederea verificării suprafeţelor agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru anul 2013. Potrivit APIA, pe baza reglementărilor europene şi naţionale, fermierii trebuie să respecte anumite condiţii atunci când depun cereri unice de plată. Una dintre aceste condiţii este ca exploatarea unui teren agricol să se facă pe o suprafaţă de cel puţin un hectar, cu suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole şi viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 hectare. În cazul viilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru Pachetele 1 şi 2 ale Măsurii 214 este de 0,3 hectare.
Totodată, fermierii trebuie să respecte cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu solicitate, iar pentru Măsura 214 – Plăţi de agromediu – este obligatorie ţinerea evidenţei agricole. Este vorba despre un caiet de agro-mediu care trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie al reprezentaţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafaţă devine neeligibilă.

Alte articole

Leave a Comment