Se modernizează drumul care face legătura între Camăr și Satu Mare

O porțiune din drumul județean 109P, aflat la limita dintre județul Sălaj și Satu-Mare, urmează să fie reabilitat. Investiția este cuprinsă într-un proiect de hotărâre, aflat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean (CJ) de joi, 17 decembrie. Este vorba despre aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 109P: km 24+065 – 27+590, Camăr – limita județului Satu Mare”. Conform proiectului, drumul județean DJ 109P, în lungime totală de 45+360 km, își are originea în punctul de desprindere din DN 1H, pe raza localității Hălmașd, după care trece prin Cerâșa-Cosniciu de Sus-Cosniciu de Jos-Ip-Zăuan Băi-Camăr, unde la km 27+590 pătrunde pe teritoriul județului vecin Satu Mare, traversând localitățile Cehal și Cehăluț, pentru a avea ca destinație orașul Tășnad, la intersecția cu DN 1F. Sectorul propus pentru modernizare începe din partea nordică a satului Camăr, unde se termină drumul modernizat și continuă până la limita cu județul Satu Mare, pe o lungime de 3,523 km, având orientarea generală sud-nord, fiind un drum de interes judeţean clasa tehnică V. Astfel, conform documentației tehnice – faza DALI, tronsonul de drum cuprins între km 24+065 – 27+590, ce face obiectul proiectului, nu corespunde prevederilor ”Normativului privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerințele utilizatorilor” și ale “Instrucțiunilor tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor publice”, fapt pentru care se impune modernizarea și aducerea acestuia la parametrii tehnici corespunzători. Astfel, prin modernizarea acestui tronson de drum se urmăreşte: creşterea siguranţei în exploatare; dezvoltarea economică a zonei; transportul rapid al persoanelor către proprietăți și către locurile de muncă; scăderea costurilor în exploatare; scăderea costurilor privind uzura maşinilor, precum şi scăderea consumului de combustibil; creșterea posibilităților de realizare a unor investiţii noi, dar și un acces mai ușor la obiectivele economice și turistice din zonă și la terenurile agricole; menținerea populației în zonă.Potrivit reprezentanților CJ Sălaj, pentru realizarea acestei investiții a fost depusă o solicitare de finanțare la Compania Națională de Investiții (CNI). În cazul în care CNI nu va finanța lucrarea, acesta se va realiza cu bani din bugetul propriu.

Alte articole

Leave a Comment