OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, la culturile de măr şi pă . Pentru combaterea afidelor şi omizilor defoliatoare, recomandăm că în această perioadă să se efectueze un tratament, folosind unul din următoarele insecticide:
1. Decis 25 WG – 0,003% (0,045 kg/ha);
2. Karate Zeon – 0,015%;
3. Calypso 480 SC – 0,02%;
4. Actara 25 WG – 0,01%;
5. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% (1,125 – 1,5 l/ha);
6. Mavrik 2 F – 0,05%.
Pentru combaterea făinării şi a rapânului recomandăm complexarea soluţiei de stropit cu unul din produsele:
1. Topsin AL 70 PU – 0,1%;
2. Score 250 EC – 0,015% ( 0,225 l/ha);
3. Folicur Solo 250 EW – 0,750 kg/ha (0,05%);
4. Orius 25 EW – 0,05%;
5. Systhane Forte – 0,02%;
În livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, după eliminarea lăstarilor bolnavi, se va face tratament cu unul din următoarele produse cuprice;
Champion 50 WP – 0,04% sau Funguran OH 50 WP – 0,04% sau Cuproxat Flowable – 0,35% sau Flowbrix – 3,750 l/ha.
Atenţie! Nu se vor face tratamente la temperaturi peste 24°C.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, cele de securitate a muncii şi de protecţie a animalelor.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor, veţi lua măsurile ce vă revin în acest sens.

Coordonator Oficiul Fitosanitar
ing. Jugrestan Nicolae

Leave a Comment