Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile de sâmburoase – cireş şi vişin: muscă cireşelor (Rhagoletis cerasi), păduchi de frunză (Aphis spp.) pătarea frunzelor de cireş (Cocomyces hiemalis), antracnoză frunzelor de cireş (Blumeriella jaapi), monilioză (Monilinia laxă).
Pentru combaterea acestora recomandăm să folosiţi una din combinaţiile de produse de protecţia plantelor:
1. Calypso 480 SC – 0,02 % + Signum – 0,05%;
2. Poleci – 0,03 – 0,05% % + Score 250 SC – 0,02%;
3. Decis Mega 50 EW – 0,015 % + Score 250 SC – 0,02%;
4. Eforia 45 ZC – 1,3-1,5 l / ha + Topsin 70 WDG – 0,07%;
5. Fâstâc 10 EC – 0,02 % + Signum – 0,05%;
6. Karate Zeon – 0,015 % + Score 250 SC – 0,02%;
7. Laser 240 SC – 0,06 % + Topsin 70 WDG – 0,07%;
8. Novadim Progress – 0,075 % + Topsin 70 WDG – 0,07% .

Perioada optimă de tratament: 1.06 – 4.06.2016.
Tratamentul se aplică soiurilor de cireş cu coacere semitârzie şi târzie. Tratamentul se repetă după 8-10 zile cu altă combinaţie de produse . Pentru primul tratament alegeţi un insecticid cu perioada mai lungă de acţiune, ex: Calypso sau Eforia 45 ZC sau Novadim Progress, iar pentru tratamentul 2 folosiţi produse din grupa piretroizilor de sinteză ex.: Decis, Fâstâc, Karate Zeon, Poleci).
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment