Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor la speciile sâmburoase (prun, piersic, cais, vişin, cireş. În această perioada, recomandăm efectuarea tratamentului 2, împotriva G1 a viermelui prunelor , împotriva afidelor, moliilor, folosind unul din următoarele insecticide :
1. Karate Zeon – 0,015% ;
2. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% ;
3. Calypso 480 SC – 0,02% ;
4. Insegar 25 WG – 0,03%.
Pentru pătare roşie, monilioză, ciuruiri, băşicarea frunzelor la piersic în soluţia de stropit se va adaugă :
1. Score 250 EC – 0,015% – 0,02% sau
2. DITHANE NEOTEC 75 WG – 0,2% + Signum 0,05% sau
3. Topsin 70 WDG – 0,07% sau
4. Bravo 500 SC – 0,15%.
Pe parcelele unde se semnalează acarieni, PED –ul (pragul economic de dăunare) este de 5 forme mobile/frunză, se va folosi un acaricid :
Vertimec 1,8% EC – 0,1 – 0,15% sau Milbeknock EC – 0,05% sau Nissorun 10 WP – 0,03%.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform Ordinului comun (Ord. 45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al ACA din România, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

Coordonator Oficiul Fitosanitar
ing. Iştoan Aurel

Alte articole

Leave a Comment