OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile crucifere (varza de toamnă, conopidă, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezenţa Musculiţei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Musca verzei (Chortophila brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buha verzei (Mamestra brassicae), Păduchelui cenuşiu (Brevicoryne brassicae), Plosniţa roşie a verzei (Eurydema ornata), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide:
1. Eforia 045 ZC – 1-1,25 l/ha;
2. Movento 100 SC – 0,750 l/ha;
3. Actara 25 WG – 0,02% (120gr./ha)(600 solutie/ha);
4. Mospilan 20 SG (Krima 20 SC – a doua denumire comerciala – 0,025% (0,150 kg/ha p.c );
5. Confidor Energy – 0,06% (0,36 l p.c/ha) administrare foliară;
6. Karate Zeon – 0,015% (0,09 l/ha);
7. Affirm – 1,5 kg/ha;
8. Laser 240 SC – 0,03%;
9. Mavrik 2 F – 0,05% (0,3 l/ha în 600 l soluţie/ha).
Tratamentul se aplică în această perioadă, PED (Pragul economic de dăunare) fiind de 2 larve/plantă la Buha şi Fluturele alb, 5 – 10 afide/planta în cazul păduchilor cenuşii, sub 10 ploşnite/m² în cazul Ploşniţei roşii. Tratamentul se repeta la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o alta substanţă activă.
Pentru o mai bună aderenţă a insecticidului pe planta, se recomandă, adăugarea iîn soluţia de stropit ca adeziv aracetul – 0,2%.
Pentru combaterea melcilor prezenţi în această perioadă în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăştiere la suprafaţa solului, pe rândul de plante, fără să se încorporeze, unul din produse:
1. Optimol 4 G – 15 kg/ha (150 gr./100m²);
2. Agrosan B – 15 kg/ha;
3 Mesurol 2 RB – 5 kg/ha (50 gr./100 m²).
Atenţie! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpăţânilor sau inflorescentei în formare.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţionala de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile li informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se fac tratamente daco temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vantului depoşeşte 4-5m/s şi dacă însolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor si a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45 / 91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 ( 1) toţi deţinătorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel puţin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite. (2) Consiliile locale, administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

Leave a Comment